Osteoporose, Benskjørhet 4.26/5 (19)

Share Button
Osteoporose

Normalt benvev og osteoporose (til høyre). Gtirouflet (CC BY SA 3.0, from Wikimedia Commons

Definisjon

Ved benskjørhet (osteoporose) foreligger lav benmasse og konstruksjonen (arkitekturen) i benvevet er svekket. Dermed er det økt risiko for benbrudd. I skjelettet skjer en kontinuerlig oppbygging og nedbryting av benvev. Lav benmasse oppstår når nedbrytningen overstiger oppbyggingen over tid.

Definisjoner

 • Osteoporose foreligger når en DEXA-måling viser «T-skår» for bentetthet/benmasse på -2,5 eller lavere
 • Ved «alvorlig osteoporose» skal det foreligge osteoporotiske benbrudd i tillegg
 • Osteopeni innebærer T-skår mellom -1.0 og -2.5 (mellom normal bentetthet og osteoporose)
 • Blant barn defineres osteoporose ved sammenligning av benmassen med det som er normalt for tilsvarende alder («Z-skår»)

Sykdomsårsaker

Det er ulike årsaker til osteoporose.

 • Ved autoimmune revmatiske sykdommer i ledd (artritt), bindevev (bindevevssykdommer) og blodårer (vaskulitt) kan nødvendig behandling med kortison (Prednisolon) føre til osteoporose som bivirkning
 • Særlig eldre kvinner (østrogenmangel) har økt risiko ved bruk av prednisolon eller andre kortison-preparater over tid
 • Svangerskaps-osteoporose
 • En sjelden årsak er Mastocytose, som kan mistenkes blant yngre personer med påfallende brudd i ryggen
 • Osteoporose skilles fra osteopeni som er et forstadium (se mer nedenfor), og fra osteomalasi som er begrenset til redusert mineralisering (oftest innlagring av kalsium) i skjelettet
(A) Sagittal fat-suppressed contrast-enhanced T2 weighted MRI of the spine shows spondylitis of T8, 9, 10 with left paraspinal and anterior subligamentous abscesses (arrow head) and compression fractures at T8 through L5. (B) Low bone mineral density at lumbar spine and left femur is demonstrated, indicating "osteoporosis". AP, anteroposterior; BMD, bone mineral density.

Osteoporose utløst av kortison. Mange virvelbrudd i ryggen som ses på MR-undersøkelse (til venstre) og lav benmasse ved bentetthetsmåling (til høyre). Ko SH, 2012. CC BY NC 3.0

Symptomer

Osteoporose gir ingen symptomer før et brudd oppstår. Slike brudd er oftest smertefulle og kan oppstå nesten spontant. Brudd i ryggvirvler (kompresjons-brudd), benbrudd i håndledd, lårhals, ribben og i andre deler av skjelettet, selv ved liten belastning eller skade er typisk.

Risikofaktorer

 • Alder
  • Eldre kvinner (lang tid siden menopause / avsluttet menstruasjoner)
 • Hyperpara-thyreoidose (høyt kalsium og høyt PTH (parathormon) i blodet
 • Kolesterol-senkende medikamenter (Statiner) kan øke risikoen for osteoporose, men det er bare vist for høye doser.
  • Det er uklart om årsaken er medikamentet eller at lavere kolesterol er assosiert med økt risiko for osteoporose (referanse: Leutner M, 2019)
 • Kortisonbruk (prednisolon) over lang tid
 • Kosthold med lavt inntak av kalk og D-vitaminer
 • Lav kroppsvekt
 • Lite fysisk aktivitet
 • Lite sol-eksponering (lite D-vitamin)
 • Protonpumpehemmere (langvarig bruk mot magesyre-relaterte symptomer)
  • Opptak av næringsstoffer som kalsium og magnesium reduseres (Raknes G, 2020)
 • Stoffskiftesykdom (hyperthyreose)
 • Svangerskap og amming (Svangerskaps-osteoporose)
 • Redusert opptak fra tarm (for eksempel ved tarmsykdommer)
 • Røking og høyt alkoholforbruk

Risiko for brudd-kalkulator (FRAX)

Forebygging

Forebyggende tiltak bør gjennomføres blant personer med betydelige risikofaktorer. Terskelen for å gjøre måling av bentetthet bør også være lav.

 • Samtidig med langvarig bruk av prednisolon eller andre kortison-preparater bør Kalsium og D-vitamin bli tilført (for eksempel Calcigran Forte tyggetabletter 1000 mg/dag eller Kalcipos som kan svelges)
 • Ved påfallende lav benmasse suppleres ofte med alendronat eller et annet bisfosfonat i en periode

Diagnose

Osteoporose blir vanligvis påvist ved bentetthet/benmasse-måling. Målingen benytter en liten dose røntgenstråler, såkalt dual energy X-ray absorptiometri (DEXA-måling). Resultatet gir gode holdepunkter for fremtidig brudd-risiko. Mange revmatologiske avdelinger og røntgeninstitutter har slike maskiner og mottar henvisning fra allmennleger/fastleger.

Tolkning av måleverdier ved DEXA

 • Ved normal bentetthet er T-skår -1,0 eller høyere
 • Ved osteopeni (forstadium til osteoporose) er T-skår lavere, det vil si mellom -1,0 og -2,5
 • Osteoporose defineres ved T-skår -2,5 eller mindre
 • Z-skår oppgis også ofte og viser bentettheten i prosent sammenlignet med resultater fra friske i samme aldergruppe
 • Selv om benmassen vanligvis korrelerer godt med risiko for brudd, viser ikke måleverdiene hvorledes arkitekturen i bensubstansen er. En svak benbygning kan forekomme selv om bentetthet/benmasse er bra
 • Noen DEXA maskiner kan i tillegg vurdere (sidebilder av ryggraden) om kompresjonsbrudd med sammenfall av virvler foreligger
 • Kontrollmåling av bentetthet gjøres ofte etter ca. 2 år for å se om det er forbedring (etter behandling) eller utvikling til det verre og da indikasjon for supplerende behandling

Markør for dannelse av nytt benvev (Beinmarkører)

 • Beinmarkører benyttes sjelden i klinisk rutine, men er aktuelle dersom behandlingen ikke virker som forventet
 • N-terminal Propeptide of Collagen Type I (PINP) regnes for beste markør
 • Referanseverdier
  • Postmenopausal kvinne 16-96 mcg/L
  • Premenopausal kvinne 19-83 mcg/L
  • Voksen mann 22-87 mcg/L
 • PINP bør måles før behandlingsstart og etter 6 måneder
  • En økning på 21% eller mer tyder på behandlingseffekt
 • PINP egner seg ikke for screening eller diagnose av osteoporose
 • Ved alvorlig leversykdom kan testen ikke brukes (metabolisering av PINP gjennom lever)

Andre blodprøver som kan tas i utredning av osteoporose

 • Senkningsreaksjon (SR), CRP, hemoglobin (Hgb), hvite blodlegemer (leukocytter), blodplater (trombocytter), kalsium, albumin, kreatinin, ALAT, alkalisk fosfatase (ALP), TSH, 25(OH)vitamin D, fosfat, parathormon (PTH) og elektroforese. Testosteron hos menn.

Behandling

Først reduseres risikofaktorer (se ovenfor) så langt som mulig

 • Redusere eventuell kortisondose (prednisolon)
 • Tilpasset fysisk aktivitet
 • Sol-eksponering (øker D-vitamin)
 • Kalsium og D-vitamin (for eksempel Calcigran Forte 1000mg/dag)

Legemidler som reduserer nedbrytning av benmasse (anti-resorptive medikamenter)

 • Bisfosfonater, for eksempel Alendronat tabletter
  • Det er essensielt at Alendronat tas fastende med vann, slik som beskrevet i pakningsvedlegget. Ellers har behandlingen ingen virkning
  • Bisfosfonat kan alternativt gis intravenøst for eksempel med Alclasta en gang årlig.
   • Enkelte får feberreaksjon etter infusjonen.
   • Anfall av kondrokalsinose forekommer etter intravenøs behandling
   • For lavt kalsium i blodet forekommer og bør kontrolleres før behandlingen. Smerter i ledd og muskler er også mulig bivirkning
   • Hvis bisfosfonater har blitt bruk lenger enn 5 år, må indikasjonen  vurderes nøye igjen. Skade på benvev i kjever og medikamentrelaterte benbrudd er svært sjeldne bivirkninger, oftest ved store medikamentdoser
   • Ofte holder benmassen seg over flere år etter avsluttet behandling, i motsatt fall skiftes til annen type behandling (vennligst se nedenfor)
   • Reduserer risiko for nye brudd med 40-70%
  • Dersom osteoporosebrudd oppstår under alendonat-behandling er Benmasse-byggende (anabole), PTH- analoge legemidler aktuelle
 • Teriparatide, Forsteo
  • En injeksjon (med «penn») daglig i maksimalt 2 år
  • For høyt kalsium i blod og utvikling av nyrestein kan forekomme under behandlingen
  • Behandlingen skal ikke gis ved kreft der det kan foreligge metastaser til skjelettet
 • RANKL antistoff, Prolia (densunumab) kan gis som injeksjoner under huden hver 6. måned. Kalsium i blod kan bli lavt og bør kontrolleres.
 • SERM (Østrogen reseptor regulerende stoffer), Evista (raloxifen)
  • Til kvinner under 65 års alder
 • Østrogen
 • Testosteron kan brukes ved osteoporose blant menn der det foreligger hormonmangel

Relaterte sykdommer i skjelettet

Osteomalasi (blant voksne) og Rakitt (hos barn)

 • Manglende kalsium og annen mineralisering av skjelettet
 • Årsaker er oftest mangel på
  • Vitamin D (for lavt inntak), kalsium og / eller fosfat
 • Utredning: Måling av 25(OH)vitamin D, kalsium, fosfat, parathormon (PTH), alkalisk fosfatase og kreatinin (nyrefunksjon)
 • Medfører «myke knokler»
 • Kan overlappe med osteoporose, men benmassen trenger ikke være redusert

Osteopeni

 • Lav benmasse (T-skår mellom -1,0 og -2,5)

Osteitis fibrosis cystica

 • Tap av benmasse og skjelettstrukturen endres
 • Forårsaket av hyperparathyreose
 • I blodprøver er parathormon, oftest også kalsium og alkalisk fosfatase forhøyet

Osteopetrose

 • For høy bentetthet. Sjelden, arvelig sykdom
 • I blodprøve er alkalisk fosfatase forhøyet

Pagets sykdom (Osteitis deformans)

 • Voksne (over 55 års alder), oftest menn
 • Gradvis ombygging og fortykkelse i skjelettet, mest i bekken, lår, ryggvirvler og hodeskallen
 • Alkalisk fosfatase i blod er ofte forhøyet

Retningslinjer

EULAR/EFFORT, Lems WF 2016

ACR, Buckley L, 2017

Norsk Revmatologisk Forening

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden