Nøkkelord for Utredning, Henvisning til spesialist, Journalskrivning ved Sjøgren’s syndrom 4.63/5 (16)

Share Button

Diagnosen er basert på

Sykehistorie (*inngår i klassifikasjonskriterier)

 • Tidspunkt for:
  • Symptomdebut
  • Diagnose
 • *Subjektive symptomer på tørrhet
  • *Øyne
   • Daglig tørre øyne i minst 3 måneder eller
   • Gjentakende følelse av rusk i øynene
   • Må du bruke kunstig tårevæske minst 3 ganger daglig
  • *Munn
   • Daglig følelse av tørr munn i minst 3 måneder
   • Må ofte drikke for å kunne svelge tørre matvarer

Andre symptomer

*Undersøkelsesfunn

 • *Tåreproduksjon er redusert
  • Schirmers test mindre enn 5mm på minst ett av øynene
  • Farge score (hornhinne undersøkelse hos øyelege)
 • *Spytt (saliva) produksjon er redusert
  • Munntørr og må drikke til tørr mat
 • *Antistoff (SSA = Sjøgrens Syndrom A) foreligger
 • *Fokus score ved spyttkjertel biopsi (leppe) viser minst 1 foci/4 kvadrat millimeter
  • tungen kleber, sialometri mindre enn 1,5ml/15min). Vaginal tørrhet

Andre undersøkelser

 • Vekt (referanse for senere)
 • Palpere:
  • Parotis-kjertler
  • Submandibularis kjertler
  • Lymfeknuter på hals
 • Se i munnen
 • Hjerte (rytme, bilyd)
 • Lunger (krepitasjoner)
 • Blodtrykk
 • Hud (ofte tørr hud, eksem, purpura)
 • Ledd (artritt)
 • Nevrologisk (sensibilitet, nevralgi, motorikk)
 • Schirmers test (kan utføres av sykepleier ved revmatologisk avdeling)
  • Mindre enn 5mm fuktning bilateralt (5mm eller lavere i bare ett øye er mindre spesifikt, men tilstrekkelig for klassifikasjonskriterier), mer enn 10mm er normalt
 • Sialometri/ustimulert saliva-måling (kan utføres av sykepleier ved revmatologisk avdeling)
  • Ikke drikke, spise eller tyggegummi siste time før undersøkelsen
  • Pasienten sitter rolig
  • Måles over 15 min
  • Mindre enn 1,5ml/15 min er patologisk lavt

Supplerende utredning som kan vurderes

Blodprøver

 • SSA (Sjøgrens syndrom A, Ro antistoff) i høyt titer (over 240) hos de fleste. SSA forekommer også ved SLE og ved myositt (ofte lavere titer) og hos mange friske
 • SSB (Sjøgrens syndrom B, La antistoff) forekommer sammen med SSA hos færre enn 50%
  • Både SSA og SSB disponerer for føtal hjerteblokk hos foster ved eventuelt svangerskap
 • Blodsenkningsreaksjon (SR) ofte høy ved høy IgG (vanlig)
 • CRP (ofte lav)
 • TSH, f-T4 (samtidig hypotyreose),
 • Kalsium i høye verdier (hyperparathyreoidea funksjon kan gi slapphet, kvalme og smerter)
 • ALAT, kreatinin, p-amylase (pankreatitt-komponent), CK (myositt-komponent), elektroforese, komplement faktorer C3 og C4.

Urin-stix

 • For å utelukke nefritt (mer typisk ved SLE) og glukosuri

Radiologisk

Lymfom-risiko ved Sjøgrens syndrom

Risikofaktorer for non-Hodgkins lymfom er blant annet vedvarende lavt antall lymfocytter (leukocytter) i blod og lave komplement-faktorer C3 og C4 (referanse: Jonsson MW, 2012).

Svangerskap ved Sjøgrens syndrom

 • Det er funnet økt risiko for spontanaborter og for tidlig fødsel ved Sjøgrens syndrom. SSA og SSB antistoff kan medføre føtalt hjerteblokk og /eller neonatal lupus (utslett hos den nyfødte).

Tvil om diagnosen er riktig?

 • De fleste (mer enn 90%) med Sjøgrens syndrom er kvinner
 • Alle (nesten) har subjektiv tørrhet (sicca-fenomener) i øyne og munn
 • De fleste har antistoff SSA/Ro i høyt titer (kraftig utslag) i blodet
 • I høy alder (mer enn 80 år) har ca. 40% tørrhet av annen årsak (aldersbetinget degenerasjon av eksokrine kjertler, medikamenter).

Utelukk tørrhet forårsaket av annen tilstand

Medikamenter som kan gi tørrhet

 • Antidepressiva
 • Beta-blokker
 • Diuretika
 • Antihistaminer
 • Antikolinerge Parkinson-medikamenter

Behandling


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden