Makrofag Aktiveringssyndrom (MAS/HLH) 4.43/5 (7)

Share Button
Makrofag aktiveringssyndrom

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS) / Reaktiv HLH kan medføre utslett. Soldo-Juresa D – Ann Saudi Med (2010 Jan-Feb). CC BY 2.0

Definisjon

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS) er en livstruende, men sjelden komplikasjon til inflammatorisk revmatisk sykdom. Feil regulering av immunsystemet som medfører svær immun-aktivering med «Cytokin-storm«. Synonymer er reaktiv eller sekundær hemofagocytisk lymfo-histiocytose (HLH) eller reaktiv hemofagocytisk syndrom (RHS). Tilstanden kan bli delt inn i to hovedgrupper

 • Primær sykdomsform (hereditær) HLH som forekommer i tidlig barnealder og uten bakenforliggende annen sykdom. Forårsaket av mutasjoner (genetisk)
 • Sekundær / reaktiv HLH kan oppstå i alle aldre, ofte på bakgrunn av infeksjoner, kreftsykdom eller revmatiske sykdommer. Tilstanden blir ofte betegnet som MAS når kjent revmatisk sykdom foreligger

Sykdomsårsak

Makrofager aktiveres og utløser storm av cytokiner (TNF, IL-6, IL18 med flere). De vanligste relaterte sykdommene er:

Symptomer på ved Makrofag aktiveringssyndrom (MAS)

 • Vedvarende feber
 • Purpura i huden
 • Hepatomegali (stor lever) (95%)
 • Splenomegali (stor milt)
 • Mentale forandringer (33%)
 • Organ svikt (Hjertet/tachykardi, Lunger/tachypne, Synkende kroppstemperatur/hypotermi)

Medisinske Undersøkelsesfunn

Typiske funn ved HLH/MAS

 • Inflammasjon (høye verdier for CRP, men fallende blodsenkningsreaksjon (SR) på grunn av fallende nivå av fibrinogen (differensial diagnose adult Stills sykdom: stigende s-fibrinogenverdier).
 • Lavt antall blodceller (cytopeni): ofte raskt fall uken før MAS (lave verdier av trombocytter, Leukcytter, Hemoglobin)
 • Triglyserid-nivået stiger
 • Fibrinogen-nivået faller (under 2,5g/l)
 • Ferritin over 500-1000 μg/ml
 • ASAT økt mer enn 3 x hos 50-90%
 • Koagulopati: lang protrombintid (PT) og aktivert tromboplastintid (aPTT). INR >1,5
 • Markør for makrofagaktivering er løselig CD163 og tilsvarende for lymfocyttaktivering er øselig IL-2 reseptor (kan rekvireres fra Immunologisk lab OUS). Verdier over 2400U/ml er typisk for HLH/MAS. Løselig IL-2 reseptor inngår i diagnostiske kriterier, men er ikke spesifikk
  • Økt nivå av løselig IL-2 reseptor også ved andre inflammatoriske sykdommer (RA, SLE, sarkoidose, psoriasis), infeksjoner og kreft (særlig lymfom)
 • Benmarg-biopsi
 • Flow-cytometri av blod: Lave NK-celler kan forekomme.
 • Ferritin / SR ratio på minst 21,5 har vist 82% sensitivitet og 78% spesifisitet for MAS ved systemisk JIA sammenlignet med systemisk JIA uten MAS (referanse: Eloseily EMA, 2019)

  Antall hvite blodlegemer lett forhøyet (4,6-16,3). Systemisk JIA medfører oftest betydelig forhøyede verdier (12-22)

  Referanse: Minola F, 2019

«Røde flagg»

 • Høy feber
 • Høye leverenzymer, ferritin, CRP og pro-calcitonin
 • Neutopeni (mindre enn 1000/mm3)
 • Myokarditt, kramper

Kriterier for diagnose

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander/Differensialdiagnoser)

Sjekkliste ved uklar tilstand

 • Celletellinger med differensialtelling. Alle tre cellerekker kan angripes ved MAS og vise lave celletall (cytopenier)
 • Blodkulturer (utelukke infeksjon)
 • Koagulasjonsfaktorer (INR, fibrinogen (lav), D-dimer)
 • Spinalvæske (utelukke infeksjon)
 • Virale undersøkelser på EBV, CMV, adenovirus
 • Benmarg (MAS eller annen sykdom)
 • MR-undersøkelse av hjernen (annen sykdom)
 • CT-undersøkelse av nakken (annen sykdom)
 • Røntgen av lunger (annen sykdom)
 • CT- eller ultralyd-undersøkelser av mageområdet (abdomen) (annen sykdom)

Komplikasjoner

Hyppigst: pleuritt, lungeblødning, interstitiell pneumonitt, perikarditt, peritoneal acites, nyre, CNS, DIC, Uveitt. Tykktarmbetennelse. Hemofagocytose (HPS) oftest blant barn under ett års alder.

Behandling og oppfølging

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden