Infliksimab (Remicade, Remsima, Flixabi, Inflectra, Zessly) 5/5 (1)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Legekontroller / oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Serumkonsentrasjon og antistoffmåling (infliksimab, OUS på egen rekvisisjon). Måles i blod før ny dose skal gis (bunnkonsentrasjon): For anbefalt referanseområde og supplerende informasjon anbefales å se anx.no (infliksimab)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden