Infliksimab (Remicade, Remsima, Flixabi, Inflectra) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Legekontroller / oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Serumkonsentrasjon og antistoffmåling (infliksimab, OUS på egen rekvisisjon). Måles i blod før ny dose skal gis (bunnkonsentrasjon): For anbefalt referanseområde og supplerende informasjon anbefales å se anx.no (infliksimab)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden