Infliksimab (Remicade, Remsima, Flixabi, Inflectra, Zessly) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Legekontroller / oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Serumkonsentrasjon og antistoffmåling (infliksimab, OUS på egen rekvisisjon). Måles i blod før ny dose skal gis (bunnkonsentrasjon): For anbefalt referanseområde og supplerende informasjon anbefales å se anx.no (infliksimab)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden