Remicade, Inflectra & Remsima Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Dosering

Legekontroller / oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

 • Serumkonsentrasjon og antistoffmåling (infliximab, OUS på egen rekvisisjon). Måles i blod før ny dose skal gis (bunnkonsentrasjon): 2-12 mg/L er (foreløpig) anbefalt referanseområde
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff oevr 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer
 • Referanseområde ved serumkonsentrasjonsmålinger: 3-8mg/L ved Revmatoid Artritt
 • Serumkonsentrasjonsmåling bør gjøres like før ny infusjon skal gis

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden