Revmatoid artritt (RA), Leddgikt 4.57/5 (47)

Share Button


Leddgikt (RA)

Revmatoid artritt, leddgikt (RA) angriper ofte fingre og håndledd i begge hender. Pxhere. CC0

Definisjon

Revmatoid artritt (RA) er kalles også «leddgikt». Iblant forvekslet leddgikt med artrose («slitasjegikt»), psoriasisgikt, urinsyregikt og revmatiske smertetilstander som fibromyalgi.

 • Symptomer på leddgikt er kronisk leddbetennelse (artritt) i flere ledd samtidig (polyartritt) og en føler seg syk

Leddhevelsene er ganske bløte å kjenne på, vanligvis lette å skille fra normale ledd og fra osteoartrose som har harde fortykkelser. Blodprøver viser typiske forandringer (se nedenfor). Ikke alle har sterke leddsmerter, men stivhet i ledd er vanlig, ofte før hevelsene kommer til syne.

 • For å unngå varige leddskader er tidlig diagnose og behandling essensielt

Forekomst og sykdomsårsaker

Omtrent en av 0,5%-1.0% av befolkningen har RA (prevalens), og nye tilfeller (insidens) synes å være avtakende (referanse: Gabriel SE, 2009)

 • I barnealder forekommer ulike former av barneleddgikt (juvenil artritt) som skiller seg fra RA hos voksne. Antakelig er sykdomsårsakene også annerledes. 
 • Sykdommen kan starte i alle aldersgrupper med en topp omkring 60 års alderen. RA forekommer i hele verden. Forekomsten er ikke spesielt høy i Norge
 • Blant voksne forekommer RA tre ganger vanligere hos kvinner.
 • RA utløses til dels av arvelig disposisjon, men de fleste har likevel ikke RA i nærmeste familie
 • Behandling av kreft med immunologiske sjekkpunkt-hemmere kan en sjelden gang utløse RA-lignende sykdom (referanse: Belkhir R, 2017)

Leddgikt rammer MCP og PIP-leddene i hender, men ikke DIP-ledd som angripes ved artrose. Wikipedia. CC BY-SA 4.0,

Klima og leddgikt

Klima med endringer i temperatur, luftfuktighet og lufttrykk hevdes å påvirke symptomene: «Væromslag, kulde og fuktighet er ille, varm, tørr luft er bra for leddgikt»

 • Det er gjort forskning som viser økt smerte ved leddgikt når luftfuktigheten er høy. Studier viser også at personer med leddgikt har best nytte av rehabilitering i varmt klima. Endringer i temperatur og lufttrykk har likevel ikke vist å påvirke revmatisk smerte, og bruk av klimatiserte rom og egnede klær virker uansett beskyttende. Studiene viser små utslag, men utelukker ikke at enkelte påvirkes mer av klima et enn andre (referanser: Smedslund G, 2011, Patberg WR, 2004)

Symptomer på leddgikt

Uten kjent årsak blir flere ledd stive og ømme ved sykdomsstart. Leddene er noe varme og hovne (artritt) ved undersøkelse

 • Særlig suspekt er vedvarende, tydelige hevelser i håndledd, fingerledd (grunnleddene = ”knokene”) og i fremre del av føttene (følelse av å ”gå på puter”)
 • Også knær, ankler, albuer, skuldre, kjeveledd og nakke angripes ofte. Fingrenes ytterste ledd (nærmest neglene) angripes ikke, utenom i tommelen
 • Typisk er at de samme leddene på begge sider av kroppen angripes, men ikke nødvendigvis samtidig (symmetrisk leddaffeksjon)
 • Mange har en «influensa-følelse» i kroppen
 • Ca. 7% får «Revma-knuter» senere i forløpet. De er ufarlige, harde knuter under huden, ofte over strekksiden av albuer eller over fingre
 • Symptomer på Revmatoid artritt som har vart i mer enn to uker bør henvises til revmatolog
 • Ved mistanke om Revmatoid artritt bør revmatologisk undersøkelse være utført innen seks uker fra symptomstart

Diagnose

Diagnosen må stilles av lege, fortrinnsvis en spesialist i revmatologi

 • Allmennlege/fastlege gjør en vurdering av symptomer, tar de aktuelle blodprøver og henviser til nærmeste revmatologisk avdeling eller til en praktiserende revmatolog
 • Spesialundersøkelser av ledd for å bekrefte diagnosen kan være undersøkelser med:
  • Ultralyd
  • MR (magnetresonanstomografi)
  • Røntgenbilder
 • Blodprøver er viktige. Nesten alle har forhøyet CRP og «blodsenkningsreaksjon» (SR). De fleste har også det mer typiske anti-CCP (ACPA), og revma-faktor (RF) allerede før sykdommen bryter ut
 • I forskning blir spesielle kriterier brukt for å stille leddgiktdiagnose
 • Når diagnosen er stillet, vil revmatologen for senere sammenligning registrere:
  • Antall ledd som er smertefulle og ømme
  • Hvilke ledd (og antall) som er hovne
  • Ofte bes pasienten (og legen) å vurdere sykdomsaktiviteten (subjektivt) på en skala fra 0-10
 • Ved behandling av RA er det viktig å starte tidlig. Behandlingseffekten er da størst

Komplikasjoner

Alvorlige leddskader

 • Oppstår i løpet av noen år dersom sykdommen ikke behandles tilstrekkelig med riktige medikamenter

Blodet

Antallet av en gruppe hvite blodlegemer (granulocytter) kan bli for lavt og milt-størrelsen øker. Dette kan være tegn på Feltys syndrom eller LGL-syndrom

Depresjon

Revmatoid artritt medfører ofte smerte, redusert nattesøvn, utmattelse, revmatisk betennelse/inflammasjon og redusert fysisk funksjon. Dette er faktorer dom disponerer for å utvikle depresjon. Undersøkelser viser at omtrent 15% med RA har depresjon. Tidlig oppmerksomhet omkring problemet og innsetting av aktuelle tiltak er viktig (referanse: Engelbrecht M, 2019)

Hjertet

«Væske i hjertepose» (perikarditt) forekommer (referanse: Carmona L, 2003)

Lunger

Lungene angripes hos omtrent 4 – 10%, vanligvis etter flere års sykdomsforløp (Referanse Kelly C, 2014)

Revma-knuter (noduli)

Revma-knuter er ufarlige harde kuler, oftest på strekkesiden (ekstensor) av albuer og over fingre. De kan også forekomme i lungevevet

Vaskulitt

Det kan foreligge revmatoid vaskulitt; vennligst les mer her

Øye symptomer

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling av leddgikt

Behandling av leddgikt (Revmatoid artritt, RA) kan stanse sykdommen i en tidlig fase.

Behandling av leddgikt

Før behandlingen starter er det viktig å være informert om sykdommen, hva behandlingsmålet er, og om bivirkninger som kan oppstå. Blodprøver for å utelukke tegn til lever-, nyre-, blodsykdom og infeksjon, samt røntgen av lunger er vanlig. Behov for vaksiner mot influensa og pneumokokk (lungebetennelse) vurderes.

 • Behandlingsmål er å stanse sykdommen helt, det vil si oppnå remisjon. Dessverre foreligger ikke behandling som helbreder sykdommen.

Data tyder på at behovet for hofteproteser var 3 ganger høyere og kneproteser 14 ganger høyere før mer utstrakt bruk av sykdomsdempende behandling (mest Metotreksat og biologiske legemidler) begynte (1996 versus 2011 i Danmark, Referanse Cordtz RL, 2018)

Imidlertid er tilstrekkelig fysisk aktivitet, et fornuftig kosthold, ikke-røking og hjelpemidler for en enklere hverdag fortsatt viktige tiltak ved Revmatoid artritt (Leddgikt).

Smertestillende legemidler

Paracetamol (Paracet, Pinex, Pamol med flere) er første valg fordi risiko for alvorlige bivirkninger er generelt relativt liten

 • NSAIDs er et alternativ til Paracetamol, men generelt med større risiko for bivirkninger
 • Potensialt vanedannende medikamenter (Piex forte, Paralgin forte, Tramadol, Nobligan, Oxyconitin med flere) unngås fordi det ofte er behov for langvarig behandling og tilvenning og andre bivirkninger oppstår på sikt.

Kortisoninjeksjoner

Hovne ledd kan tappes og injiseres med kortison som har god effekt. Likevel vil symptomene komme tilbake etter uker – måneder (residiverer). Kortisoninjeksjoner er derfor bare et supplement til sykdomsdempende behandling.

Kortison / Prednisolon

Over de 6-8 første uker blir Prednisolon (kortison) ofte brukt, men i ganske lave doser (5 – 15 mg/dag i avtrappende dose). Effekten kommer raskt (innen få dager). Senere reduseres dosen.

 • Enkelte anbefaler en noe høyere startdose Prednisolon (15-30mg/dag) med gradvis nedtrapping av avslutning innen seks måneder. Det forutsetter oppstart med Metotreksat (se nedenfor) samtidig med Prednisolon

Metotreksat

For å redusere bivirkninger av kortison på sikt og for å minske leddskader suppleres med Metotreksat i form av tabletter en dag i uken eller ukentlig en injeksjon (Metex). Behandlingen bør begynne tidligst mulig når diagnosen er stillet og risiko for alvorlige bivirkninger så langt som mulig er utelukket. Dosen er ofte 15-20mg/uke. Effekten av Metotreksat merkes etter 6-8 ukers behandling. Ved behov for doser over 15-20mg/uke vurderes subkutan/intramusklulære injeksjoner i stedet for sprøyter fordi disse tas bedre opp og effekten er derfor bedre.

 • Metotreksat har bidratt til at personer med leddgikt nå har mindre aggressiv sykdom og får mindre skader på leddene
 • 25-40% har god effekt av metotreksat alene og kombinert med prednisolon oppnår nesten 50% lav sykdomsaktivitet eller remisjon ved tidlig RA
 • Sammen med biologiske legemidler øker metotreksat behandlings-effekten
 • Metotreksat reduser utvikling av nøytraliserende antistoffer ved bruk av biologiske legemidler (se nedenfor)

Andre effektive legemidler

Det finnes en rekke andre medikamenter som i likhet med Methotrexate har effekt både på symptomer og på forløpet av sykdommen

Biologiske legemidler

Medikamentene Remicade, Enbrel, Humira, Cimzia, MabThera, RoActemra kalles ofte «biologiske». De er konstruert for å blokkere spesielle deler av immunsystemet og dermed redusere aktiviteten i sykdommen. (Referanse: Smolen JS, 2015)

Dersom virkningen ikke har vært tilstrekkelig på metotreksat eller andre tilsvarende sykdomsdempende midler (DMARDs) innen 6 måneder og en finner tegn på vedvarende inflammasjon, vurderes behandling med biologiske legemidler / biotilsvarende (bDMARDs). 

JAK-hemmere

JAK-hemmere er en relativt ny gruppe sykdomsdempende legemidler i form av tabletter mot Revmatoid artritt. De reduserer revmatisk betennelse og immunsystemet ved å hemme janus kinase enzymene JAK1, JAK2, JAK3 og i mindre grad TyK2. Dette svekker interleukinerne (IL-2, -4, -6, -7, -9, -15, -21) og interferon I og II. JAK-hemmere er alternativer til biologiske legemidler (se ovenfor). Brukes alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX).

Oppfølging under behandling

Når en bruker sykdomsdempende legemidler som metotreksat, biologiske medikamenter eller JAK-hemmere skal regelmessige kontroller omfatte vurdering av blodprøver minst hver 1-3. måned.

Hormoner

Legemidler som hemmer fri-setting av eggstokk-hormoner (GnRH- antagonister) har vist lovende, raskt innsettende effekt i forsknings-studier ledet av den norske legen Anita Kåss (referanse: Kåss A, 2015). Det gjenstår (pr 2019) å se om slike medikamenter blir tilgjengelige for godkjent bruk utenom i forsknings-studier

Andre behandlingsmessige tiltak

De fleste revmatologiske avdelinger har nært samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og spesial-sykepleiere.

 • Fysioterapeuter kan blant annet undersøke ledd, muskelkraft og fysisk funksjon. De kan sette opp en plan for individuell aktivitet og øvelser for å bevare bevegelighet og styrke
 • Ergoterapeuter ser behov for hjelpemidler for å mestre hverdagen og spesielle oppgaver på en best mulig måte når ledd og muskler svikter
 • Sosionomer kan blant annet informere om rettigheter og stønader
 • Sykepleiere md god kjennskap til revmatiske sykdommer kan gi supplerende informasjon, følge opp etter behandling og være koordinerende

Leddgikt og kosthold

Leddgikt (RA) har vanligvis bedre medisinsk prognose/leveutsikter nå enn før dagens medikamenter var tilgjengelige. Likevel kan sykdommen medføre redusert helsetilstand. Symptomer er vekttap og utmattelse. Blodprøver kan vise lav protein (albumin), mangel på jern, vitaminer og andre sporstoffer. Proteinrike energirike drikker, små, men hyppige måltider (hver 2. time ved underernæring, ellers hver 3-4 time), og inntak av vitamin og mineraler anbefales. Måltidene kan gjerne bestå av frukt, yoghurt, fet fisk, peanøttsmør, pasta, egg og kylling. Unngå mye sukker. Regelmessig legekontroll med blodprøver for å måle albumin, jern, folsyre, B12, andre vitaminer, salter og sporstoffer anbefales. Tiltak mot benskjørhet blir anbefalt (se overfor).

Leddgikt (RA) bidrar til økt risk for aterosklerose (åreforkalkning) (referanse: Dessein PH, 2015). I forløpet kan hjerteinfarkt og slag forekomme. Ved leddgikt er optimal medikamentell behandling viktig, men også risikofaktorer må reduseres som høyt kolesterol (via kosthold og medikamenter), røking, dårlig regulert diabetes (sukkersyke) og overvekt. Høyt inntak av fler-umettede fettsyrer via ”middelhavsdiett” reduserer risiko for aterosklerose. Behandling med biologiske medikamenter har antakelig gunstig effekt på aterosklerose ved leddgikt (referanse: Provan SA, 2015).

En kombinasjon av flere immundempende medikamenter (for eksempel ulike kombinasjoner av Prednisolon, Metotreksat, MabThera, Remicade/Remsima/Inflectra) øker infeksjonsrisikoen. Unngå matvarer som kan inneholde bakterier. Dette kan være rått kjøtt, rå fisk (sushi), rå egg, ikke pasteurisert ost, melk eller uvaskede grønnsaker.

«Vanskelig RA»: Når leddgikt ikke responderer på behandlingen

Til tross for dagens gode legemidler og andre tiltak er behandlingen likevel ikke  vellykket hos alle med RA. Det skyldes flere ulike årsaker som er listet opp nedenfor. Åpenbart må hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt for å oppnå best mulig resultat (Referanse: Roodenrijs NMT 2018)

 • Resistens mot DMARDs betyr at de sykdomsdempende medikamentene ikke virker lenger. Utvikling av antistoff ved biologisk behandling er en mulighet.
 • Bivirkninger eller intoleranse gjør at få eller ingen gode medikamenter er aktuelle
 • Vanskeligheter med å ta legemidlene (sprøyteskrekk)
 • Hukommelsesproblemer eller motvilje mot å gjennomføre behandlingen
 • Samtidige andre sykdommer (komorbiditet) som begrenser utvalget av medikamenter som kan brukes
  • Infeksjoner
  • Hjertesvikt
  • Nyresvikt
  • Alvorlig lungesykdom
 • Andre tilstander som gir vedvarende revmatiske symptomer til tross for behandling

Fem ikke-medikamentelle tiltak mot Revmatoid artritt

 1. Slutt å røyke
  • Røyking er risikofaktor for sykdommen og for dårlig prognose
 2. Sørg for god tannstatus
  • Dårlige tenner kan medføre infeksjoner som kan spre seg under immundempende behandling
 3. Unngå overvekt
  • Fedme kan øke betennelsen og redusere virkningen av biologiske legemidler (se ovenfor)
 4. Kosthold/diett
 5. Sørg for å være vaksinert

Tips (nøkkelord) for utredning, henvisningen til spesialist og journalskriving ved revmatoid artritt – Leddgikt

 Vennligst følg lenken her

Prognose og leveutsikter

Revmatoid artritt forløper varierende. Også hos den enkelte er sykdommen preget av gode og dårlige faser. Det er mulig en fremtidig immunologisk test vil kunne forutsi oppbluss av sykdommen 1-2 uker før det skjer, men inntil videre mangler vi slike metoder i praksis (Orange DE, 2020)

De aller fleste har effekt av Metotreksat som ofte oppfattes som «gullstandarden» i behandlingen. Ved pågående sykdomsaktivitet bør behandlingen starte straks diagnosen er gitt, senest innen 3 måneder. Likevel vil mange fortsatt ha aktiv sykdom som gir smerter og reduserer den fysiske funksjonen på sikt. Ved å legge et «biologisk» medikament, oftest en TNF-hemmer (for eksempel Remicade, Enbrel, Humira) ellr en JAK-hemmer, oppnår ca. 70% bedre behandlingseffekt. Overlevelse etter 5 år med RA er nå lik den øvrige befolkningen. Røking forverrer prognosen mer ved leddgikt enn forventet.

Oppfølging av leddgikt (RA)

Leddgikt trenger oppfølging og kontroller hos spesialist når sykdommen er i en aktiv fase eller behandlingen er med spesielle, immundempende medikamenter.

Oppfølging hos spesialist for revmatoid artritt – Leddgikt

Regelmessig oppfølging av spesialist i revmatiske sykdommer er internasjonalt anbefalt ved sykdomsaktivitet, progredierende sykdomsforløp eller når det gis behandling med sykdomsdempende legemidler (DMARDs, JAK-hemmere eller biologiske legemidler).

Spesialistens rolle er å vurdere sykdomsaktivitet og tegn til bivirkninger. En kan ikke forvente at pasienter, allmennleger og annet helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse:

 • Dersom sykdommen har falt til ro, er det en spesialistoppgave å vurdere om medikamentdosene kan reduseres eller behandlingen avsluttes
 • Spesialisten kan vurdere om medikamentene har mistet sin virkning over tid
 • Yngre pasienter kan ønske å bli gravide. I forkant er endringer i medikamenter er ofte nødvendig
 • Eldre personer får ofte andre sykdommer og medikamenter som påvirker de anti-revmatiske legemidlene. Overdosering eller tap av virkning er da mulig. Spesialisten er oppmerksom på dette og kan forandre behandlingen
 • Når sykdommen er i en stabil fase uten spesielle medikamenter, er det ikke behov for oppfølging hos spesialist
 • Det er utarbeidet og publisert internasjonalt godkjente anbefalinger om oppfølgingen (EULAR anbefalinger; Smolen JS 2017)

RA sykdommen utvikler seg svært forskjellig fra person til person og behandlingsresponsen er også individuell. Likevel er forløpet generelt sett mye mildere nå enn før Metotreksat og de nyere medikamentene kom på markedet. Dette vises i at behovet for leddoperasjoner er blitt kraftig redusert blant personer med RA.

Svangerskap

EULAR anbefalinger

Guidelines, kriterier og diverse linker (EMEUNET)

Rettigheter ved revmatoid artritt (Norsk Revmatiker Forbund)

Retningslinjer for behandling

Norsk Revmatologisk Forening / Legeforeningen

Litteratur


Denne siden har hatt 8 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden