Kondrokalsinose, Pyrofosfat-artritt 4.56/5 (9)

Share Button
Kondrokalsinose i kne

Kondrokalsinose i kne med forkalkninger i menisker (a) og meniskskade (b). Bolog NV, Andreisek G – Insights Imaging (2016), Openi

Definisjon

Kondrokalsinose kalles også pyrofosfatkrystallartritt og kjennetegnes ved at kalsiumpyrofosfat danner forkalkninger i leddbrusk, menisker og mellomvirvelskiver. Anfall med artritt (leddbetennelser) som minner om urinsyregikt er typisk, men kondrokalsinose kan også påvises uten symptomer eller ved kronisk leddsykdom.

 • På grunn likheten med urinsyregikt-anfall, ble tilstanden tidligere kalt pseudogikt.

Forekomst

Forekomsten av kondrokalsinose øker med alderen og er sjelden før 40 års alder. Blant personer over 85 år kan kondrokalsinose påvises hos hele 50%. Det finnes imidlertid en sjelden, arvelig form som angriper personer allerede i 30-40 års alder. Kvinner og menn får kondrokalsinose omtrent like hyppig.

Sykdomsårsaker

Sykdomsårsaken er nedslag av kalsiumpyrofosfatdihydrat og forkalkninger, til forskjell fra urinsyregikt der urinsyrekrystaller utfelles. Begge tilstandene kalles krystallartritt eller  krystallgikt.

 • Kondrokalsinose er hyppig hos mennesker som har artrose og kan utløses av skader, operasjoner og akutte sykdommer

Symptomer

Det er først og fremst store og mellomstore ledd som angripes, spesielt kneledd og håndledd.

 1. Akutt artritt er vanligst
  1. Symptomene kan være akutt hovne, røde, varme og ømme ledd. Under slike kraftige anfall kan uvelhet og lett feber forekomme. Blodprøver viser da vanligvis forhøyet CRP og senkningsreaksjon. Slike anfall ligner urinsyregikt, men høye verdier for urinsyre i blod og urinsyrekrystaller i leddvæske forventes ikke ved kondrokalsinose.
 2. Sykdommen kan også foreligge uten symptomer og påvises da tilfeldig ved bildediagnostikk, som røntgenbilder eller ultralydundersøkelse. I andre tilfeller foreligger samtidig artrose.
 3. Artrose uten forutgående skader eller andre forklarende årsaker kan skyldes kondrokalsinose, særlig der uvanlige ledd som skuldre og håndledd angripes.
 4. Leddgikt (Revmatoid artritt-) lignende sykdomsforløp forekommer ved at små ledd i fingre, håndledd, ankler og tær angripes på begge sider av kroppen. Imidlertid foreligger ikke forhøyet anti CCP antistoff i blodet slik som er vanligst ved leddgikt. Ved bildediagnostikk og leddvæskeundersøkelser påvises kondrokalsinose.
 5. Andre former som er mer sjeldne kan ligne polymyalgia revmatika (PMR) med muskelstivhet og muskelsmerter særlig om morgenen. Ofte påvises kondrokalsinose i kneledd. Kroniske skalder over tid kan ligne nevropatisk leddskade / Charcot ledd.

Blodprøver ved kondrokalsinose

 • Ved akutte anfall av kondrokalsinose stiger CRP og senkningsreaksjonen minst like markert som ved et urinsyregiktanfall.
 • Antall hvite blodlegemer kan være forhøyet, men oftest lavere enn ved infeksjon
 • Urinsyre forventes ikke å være spesielt høyt

Diagnosen

Diagnosen kondrokalsinose stilles på bakgrunn av typiske symptomer, bildediagnostikk og ved å påvise de typiske rombeformede krystallene av kalsiumpyrofosfatdihydrat i leddvæsken (ved mikroskopi i polarisert lys).

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

Ved anfall er det nødvendig med avlastning og nedkjøling av varme ledd. Betennelseshemmende medikamenter kan brukes og lindrer ofte godt. Tapping av leddvæske og injeksjon med kortikosteroider er effektiv behandling. NSAIDs har lindrende virkning, men hos eldre personer må en spesielt være oppmerksom risikoen for bivirkninger. Kolkisin eller prednisolon er alternativer, hvorav kolkisin også kan forebygge anfall. Utprøvende behandling med interleukin-1 hemmere (anakinra).

Prognose

De akutte anfallene er svært plagsomme, men ikke farlige. Den kroniske formen kan medføre leddskader som ved artrose eller ligne leddgikt.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden