Nyrekrise, Hypertensiv krise ved systemisk sklerose 5/5 (3)

Share Button

Definisjon

Akutt hypertensiv nyrekrise (“nyrekrise”) er en alvorlig komplikasjon som forekommer ved den diffuse formen (5-15%) og sjeldnere (3%) ved begrenset form for systemisk sklerose. Nyrekrise oppstår oftest i løpet av de første to – tre årene etter sykdomsdebut. Nyrene taper raskt funksjon og blodtrykket stiger.

 • Forekomst av Anti-RNA polymerase III antistoff (10-60%) i blodprøve er en disponerende faktor.
 • Kortikosteroider (Prednisolon, SoluMedrol) er ugunstig og kan utløse nyrekrise ved systemisk sklerose
 • Raskt innsettende behandling med ACE hemmere eller AT-hemmere er viktig, men forebyggende ACE-hemmer-behandling hjelper ikke

Symptomer

 • Ny hodepine
 • Kvalme
 • Synsforstyrrelser
 • Epileptiske kramper
 • Nyrefunksjonen faller raskt
  • Nyrefunksjonen måles ved kreatinin eller GFR i serum (blodprøve)
 • Blodtrykket øker kraftig (mer enn 150/90mmHg, ofte mye høyere)
 • Normotensiv skleroderma nyrekrise forekommer (10%)
  • Kreatinin stiger over 50%
  • Ny proteinuri
  • Ny Hematuri
  • Trombocytter under 100.000
 • Nyrekrise kan raskt medføre varig nyreskade og det høye blodtrykket skader hjerne (encefalopati), øyne (retinopati) og hjertet (svikt)

  Renal krise

  Nyrekrise, vevsprøve: Mikronefroangiopati ved skleroderma renal krise Affiliation: Batal I, 2010. Department of Pathology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA 15213, USA. Openi

Undersøkelser

 • Blodtrykksmålinger hver time inntil normalisering (overvåkningsavdeling)
 • Blodprøver (nyrefunksjonen)
  • Kreatinin (stiger) og GFR (faller) , LD (stiger), Haptoglobin (faller: Utelukke hemolytisk anemi), Trombocytter (faller), retikulocytter (stiger), Blodutstryk (Schistocytter over 1%)
  • RNA polymerase III undersøkes i blodprøve (hvis ukjent status) etter avtale med Immunologisk lab, Oslo Universitetsykehus
 • Urin (proteinuri og hematuri kan foreligge). Urinproduksjon (fallende) skal bli målt
 • Samarbeid med nefrolog
 • Nyrebiopsi kan gjøres når blodtrykket er normalisert
 • Øyelege-undersøkelse/oftalmoskopi for å vurdere retinopati
 • EKG, troponiner og ekko-kadiografi hvis kardiale symptomer
 • Telemetri

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander, Differensialdiagnoser)

Behandling

 • Behandling er ekstremt viktig for prognosen og tidlig behandlingsstart er essensielt. Ofte startes behandlingen på en intensivenhet som overvåker sykdomsforløpet

Medikamentelt

 • ACE hemmer captopril (Capoten®) førstevalget
  • Startdose er 6,25 mg – 12,5 mg som gradvis økes til 12,5 -25mg hver 4. til 8. time hvis blodtrykket tilsier det
  • Makismal doser er 300-450mg/dag
  • Det systoliske blodtrykket bør synke med ca. 20 mmHg per døgn, diastolisk blodtrykksreduksjon med 10 mmHg per døgn inntil normalisering
  • En tilstreber å nå pasientens utgangsblodtrykk innen 3 dager
  • Også normotensive pasienter (med andre symptomer på nyrekrise) skal bli behandlet, men da med lavere doser, for eksempel captopril 6,25-12,5mg/dag
  • Økende kreatinin i blodprøver er vanlig på grunn av sykdommen, men også som bivirkning til ACE hemmer
  • Hvis hoste eller annen bivirkning oppstår av ACE-hemmer, kan Angiotensin-blokker (AT-II hemmere) være alternativer

Hvis manglende behandlingsrespons kan forsøkes:

Prognose

Normalisering av nyrefunksjonen hos 10-40% av tilfellene. Forbigående dialyse er nødvendig hos ca 50%. Omtrent 20% trenger vedvarende dialyse/nyretransplantasjon

Litteratur

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden