Tubulo-interstitiell nefritt og uveitt (TINU) syndrom 5/5 (1)

Share Button
Uveitt og nyrebetennelse ved TINU syndromet. Barut K, 2015. CC BY 4.0

Definisjon

Tubulo-interstitiell nefritt og uveitt syndrom (TINU syndrom) er en autoimmun sykdom som angriper øyne (regnbuehinnebetennelse / uveitt) og nyrer (Tubulo-interstitiell nefritt, TIN). Dermed kan enkelte symptomer minne om revmatisk sykdom, men behandling og oppfølging gjøres vanligvis av øyelege og nefrolog. Tilstanden ble først beskrevet 1975 og er sjelden.

Symptomer på TINU

TINU ses oftest blant ungdom /tenåringer, men debut i voksen alder er også beskrevet. Kvinner angriper tre ganger oftere enn menn. TINU utgjør ca. 5% av tilfellene med akutt nyrebetennelse i form av interstitiell nefritt og 0.1-2% av uveitter (referanse: Lopez BO, 2021).

Undersøkelsesfunn

Sykehistorien dekker aktuelle symptomer og er mest aktuell blant ungdom, oftest kvinner.

Sykehistorie med redusert allmenntilstand i form av feber, utmattelse, vekttap, mage/flanke-smerter er vanlig. Mange har revmatiske symptomer. I et materiale hadde 17% leddsmerter og muskelsmerter (referanse: Mandeville JTH, 2001). Øyne kan være smertefulle, røde, han redusert syn og lysskyhet som tegn på fremre regnbuehinnebetennelse (uveitt), ofte i begge øyne. Også kroniske tarmbetennelser med magesmerter og løs, blodig avføring (inflammatorisk tarmsykdom /IBD) ses i opp til 23% av tilfellene (referanse: Oikonomou K,2011).

Klinisk undersøkelse kan påvise øyebetennelse, oftest uveitt på begge øyne. Hos 80% er øye-manifestasjonene på begge øyen (bilateralt). Tegn til redusert nyrefunksjon kan også påvises.

Blodprøver kan vise lav blodprosent (anemi), forhøyet CRP og blodsenkning (SR). Økt antall eosinofili hvite blodlegemer ses og forhøyet kreatinin og nedsatt GFR ved nyremanifestasjon. Også høye immunglobuliner med forhøyet IgG4 subklasse forekommer. 

Urin: Protein- og erytrocytter i urinen er vanlig

Avføringsprøve (kalprotektin) ved symptomer på tarmbetennelse.

Vevsprøve fra nyre (Nyrebiopsi). «Akutt tubulo-interstitiell nefritt og tubulære lesjoner» (referanse: Mandeville JTH, 2001). I tillegg kan vevsprøve kan indikere at IgG4 relatert sykdom foreligger i noen tilfeller.

Lignende sykdommer/ differensialdiagnoser

Systemisk lupus (SLE), Sjøgrens syndrom, Behçets sykdom, ANCA-assosierte vaskulitter og sarkoidose.

Behandling

Kortison øyedråper og prednisolon tabletter (referanse: Habib GS, 2003). Supplerende immundempende tilleggsbehandling ved behov (referanse: Joyce E, 2017).

Prognose

Nyresvikten går helt tilbake hos 64%, mens nyretransplantasjon er aktuelt hos 13% på sikt. Øye-manifestasjonene residiverer hos 40%. Prognosen er avhengig av tidlig diagnose og den individuelle responsen på behandlingen (referanse: Baker RS, 2004)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden