Henvisning til revmatolog 5/5 (1)

Share Button

Fordeling av funksjoner i Oslo

  • For pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt som bor i Helse Sør-Øst, men utenfor Oslo kan henvises eller overføres til OUS, Rikshospitalet som «second opinion», helst via lokal revmatologisk avdeling.

For pasienter som forbereder seg på undersøkelse hos spesialist

For leger som henviser til spesialist i revmatologi


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden