Henvisning til revmatolog 5/5 (1)

Share Button

Henvisning til revmatologi ved mistanke om revmatisk sykdom

Fordeling av funksjoner i Oslo

  • For pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt som bor utenfor Oslo kan henvises eller overføres til OUS, Rikshospitalet som “second opinion”, helst via lokal revmatologisk avdeling

For pasienter som forbereder seg på undersøkelse hos spesialist

For leger som henviser til spesialist i revmatologi


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden