Lupus (Lenke) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Sykdommen Lupus deles inn i flere typer (Systemisk lupus erythematosus, SLE) og Hud-Lupus (kutan lupus)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) behandles vanligvis av revmatologer, iblant i samarbeid med spesialister på de organer som er mest angrepet, for eksempel nyre-lege (nefrolog), spesialist i blodsykdommer (hematolog), hjerte-lege (kardiolog) eller nevrolog. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er beskrevet på separat side her

Hud-lupus (kutan lupus) behandles vanligvis av hud-lege (dermatolog). Hud-lupus er beskrevet på separat side her.

Barn angripes sjelden, men Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) forekommer (Juvenil Lupus). Lupus hos barn er beskrevet på separat side her

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden