Hud ved SLE 4.6/5 (15)

Share Button

Lupus i huden: Sommerfuglutslett. Illustrasjon: By Doktorinternet - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36008045

Definisjon

Forskjellige typer utslett i huden (hudsymptomer) og munnhulen forekommer hos de fleste og er sammen med symptomer fra ledd, muskler og sener de vanligste sykdomstegn ved systemisk lupus (SLE).

Forekomst

Hudsymptom: 20% ved debut, 50-70% senere (referanse: Sontheimer RD 1996)

Ulike typer hudaffeksjon ved lupus

Mucocutant utslett

 • I munnhulen forkommer slimhinneforandringer hos 25-45%. Orale ulcerasjoner (sår) hos 28%. Disse kan være svært forskjellige i størrelse, lokalisasjon og form. Lepper, tannkjøtt, innsiden av kinn og gane kan bli angrepet.

Sommerfugl utslett (malar rash)

Sommerfugleksantem ved SLE. Uva L, Autoimmune Dis (2012).CC BY 3.0

 • Lokalisert eksem på begge kinn og over neseryggen. Eksemet minner om formen til en sommerfugl. Omtrent 50% med SLE opplever et sommerfugl utslett, vanligst etter eksponering for sol eller sterkt lys eller ved økende sykdomsaktivitet. Huden føles varm og er litt hoven. Utslettet varer i timer eller dager og residiverer ofte. Sykdommer som ikke er forbundet med SLE, men som gir lignende forandringer i ansiktet er rosacea, seborrhe, flushing, atopisk eksem og kontakteksem.

Soleksem

 • Utslett på soleksponerte områder etter å ha vært i solen. Utslettet kan ha forskjellig form og intensitet og forekommer hos ca 60% med SLE. Blonde, blåøyde personer har lite pigment i huden og er mest utsatt. Antistoffet SSA (Ro) er disponerende faktor
 • Også Roseacea (differensial diagnose) forverres ofte av sol

Subakutt kutan LE (SCLE)

 • SCLE forekommer hos omtrent 10% med SLE, men tilstanden finnes, i likhet med discoid lupus (se nedenfor), også uten SLE
 • Fotosensitivitet (soleksem)
 • SSA (Ro) antistoff
 • Typisk symptom-start er små rødlige, lett skjellende punkter som utvikler seg til enten psoriasis-lignende eller sirkulære former. Utslettets kanter er typisk røde, noen ganger skorpelignende. Huden over skuldre, underarmer, nakke og overkropp angripes vanligst, mens ansiktet blir spart
 • SCLE er nærmere beskrevet her

Diskoid Lupus

Dsikoid lupus. Ranginwala AM, J Oral Maxillofac Pathol (2012)CC BY-NC-SA 3.0

 • Discoid lupus blir påvist hos opptil 25% ved SLE, men forekommer også som en separat hudsykdom uten samtidig SLE. I disse tilfellene vil 5 – 10% utvikle SLE over tid
 • Kjennetegn på diskoid lupus er rødlige, flassende forandringer i huden eller i hodebunnen
 • Vanligst finnes forandringene i ansikt, nakke og hodebunn
 • Ofte etterlates arr eller pigmentforandringer
 • Diskoid lupus er ti ganger mer vanlig enn SLE
 • Ulike typer Diskoid Lupus
  • Mucosal (slimhinner)
  • verrukøs (vorte-lignende)
  • Hypertrofisk
  • Teleangiektasi-lignende
 • Annulære plaque (sirkulære, tørre flekker): Differensialdiagnose: psoriasis

Lupus_profundus / Lupsus pannikulitt

Lupus pannikulitt. Bednarek A, Postepy Dermatol Alergol (2015). CC BY-NC-ND 3.0

 • Pannikulitt med abcess-lignende, nekrose av fettvev under huden
 • Både ansikt kropp og armer kan angripes
 • Etterlater dype søkk som ligner fettatrofi etter injeksjon med kortison
 • Assosiert med diskoid lupus hos 70%
 • ANA påvises hos 75%
 • DNA antistoff er sjelden
 • Enkelte får behandling med Thaliodomid

Chilblain_lupus erytematosus

Chilblain lupus hos ung jente. Bansal S, Goel A – Indian Dermatol Online J (2014). CC BY-NC-SA 3.0

 • Blå-livide plakk/noduli på fingre
 • Antistoff som ofte forekommer: ANA, SSA (Ro)
 • Forekommer hos 20% med SLE
 • Tilsvarende forandringer ses ved Aicardi-Goutieres syndrom (AGS)

Lupus Tumidus

Lupus tumidus. Muylaert BPB, An Bras Dermatol (2016). CC BY 4.0

 • Erytematøse plakk, oftest på kroppen
 • Fotosensitivitet på lyseksponerte områder
 • ”Intermitterende cutan lupus”
 • Uspesifisert eksem: urtikaria-lignende, ikke kløende, kronisk urtikaria 44%
 • Sjelden typisk SLE
 • Antistoff: ANA hos 30%, SSA(Ro) /SSB (La) 5%, ikke DNA
 • Histologisk: Mucin-avleiring
 • Assosiert med Hypo-komplement-urtikaria vaskulitt (HUVS)
 • Behandling med hydroksyklorokin (Plaquenil)
 • Tilstanden kan være identisk eller overlappende med Jessners sykdom

STING mutasjon

 • SLE-lignende forandringer i hud og vaskulitt hos barn

Lupus Pernio er ikke relatert til Lupus erytematosus, men er en form for sarkoidose i huden

Hår og hodebunn

 • Alopeci 20-60%, ulik grad
  • Diffust hårtap vanligst, rødlig hårbunn, ikke arr, men discoid lupus gir arr
 • ”Lupus-hår”: grovt, tørt 30%. Årsaken kan være selve sykdommen, men også medikamenter og andre faktorer kan spille en rolle

Negleforandringer

 • Kan forekomme hos 25% med SLE
  • Splintblødninger
  • Hyperkeratose
  • Dilaterte kar i negle-fold
  • Pigmentforandringer

Leggsår

 • Kan påvises hos 10% ved SLE

Hudbiopsi (Stansebiopsi)

 • Lyseksponert område: Positiv (Nedslag av immunglobulin og kompliment i dermo-epitaliale overgangssone hos 90%, men mange ”falsk positive”
 • Ikke-lyseksponert: Mindre sensitiv, men mer spesifikk for SLE. Ved diskoid lupus forventes ikke nedslag av komplement i uaffisert hud

Forebygging og behandling av hudaffeksjon

 • Hensikten med behandling er å hindre varige skader i huden. Slike skader kan være mørke flekker med for mye pigment eller pigment tap, synlige blodårer (teleangiektasier), hårtap eller arr.
 • Effektiv forebygging vil hindre varig skade hos de fleste
  • Ømfintlige personer må beskytte huden mot sol. Beskyttelse er viktig på stranden, sjøen, innsjøer, spesielt midt på dagen (kl 10-15) når solen er sterkest. Solkrem med høy faktor (30 eller mer) bør brukes. Solbeskyttende klær kan også være aktuelt.

Medikamentell behandling er spesialistoppgave og gjøres ofte i samarbeid mellom revmatolog og hudlege. Riktig bruk av ulike medikamenter på huden er aktuelt, men også justering av den øvrige SLE behandlingen må vurderes.

 • Slutt å røke
 • Solbeskyttelse
 • Hydroxykloroquin (Plaquenil)
 • Steroider (Prednisolon)
 • Dapson brukes i sjeldne tilfeller mot bulløs SLE
 • Thaliodomid i sjeldne tilfeller mot lupus_profundus
 • Retinoider i sjeldne tilfeller mot hypertrofisk diskoid lupus
 • Behandling direkte på huden
  • Steroider er førstevalg, eventuelt med occlusjon
  • Tacrolimus (Protopic)
   • Protopic salve er immunsuppresiv, (Ikke bruk hvis leveraffeksjon, Obs! herpes zoster risiko, Alkoholintoleranse), Tynt lag utenom på slimhinner. Bedring innen 1 uke. Voksne 0,1% x to ganger daglig (barn 0,03%)
  • Pimecrolimus (Elidel)
  • Imiquimod
 • Medikamenter som er under utprøving mot hud-lupus: rituximab, ruxolitinib, belimumab
 • Vitamin-D-mangel (ofte ved lupus) bør korrigeres

CLASI index

Graden av hudaffeksjon og alvorlighetsgrad ved hud-lupus kan vurderes ved CLASI- indeks (referanse: Kuhn A, 2010)

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Denne siden har hatt 11 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden