Imurel

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Imurel (azathioprin)

 

  • Enkelte reagerer  raskt på azathioprin med ”drug fever” eller DRESS, leukopeni eller leverenzymstigning og må avslutte behandlingen.
  • Leukocytopeni (lavt antall neutrofile leukocytter) forekommer ved for høy dosering og kan være vanskelig å skille fra SLE aktivitet (som også kan gi leukopeni)
  • Allopurinol/Zyloric (mot urinsyregikt) øker Imurel effekten og bivirkningsrisiko
  • Kan brukes under svangerskap.
    • Doser som over stiger 100mg/dag bør unngås ved amming fordi medikamentet går over i morsmelk, selv om skader ikke er påvist

 

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no