Imurel (azathioprin) 5/5 (1)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Imurel (azathioprin)

 • Hemmer B-lymfocytter
 • Doseres vanligvis 2,0 -2,5mg/kg/dag, i en eller to doser
 • På forhånd måling om genetisk disposisjon for intoleranse mot Imurel foreligger (TPMT-måling)
 • Terapeutisk område ved 6-TGN (Terapeutisk område 3,5-5,0) og meMP (<50 mikromol/l), vennligst se anx.no (6tgn)
 • Høy verdi for 6-TGN og lav for 6-MMT (<5) kan tyde på genetisk TPMT genvariant. Vurder lavere dose eller annen behandling.
 • Enkelte reagerer  raskt på azathioprin med ”drug fever” eller DRESS, leukopeni eller leverenzymstigning og må avslutte behandlingen.
 • Leukocytopeni (lavt antall neutrofile leukocytter) forekommer ved for høy dosering og kan være vanskelig å skille fra SLE aktivitet (som også kan gi leukocytopeni)
 • Allopurinol/Zyloric (mot urinsyregikt) øker Imurel effekten og bivirkningsrisiko
 • Kan brukes under svangerskap.
  • Doser som over stiger 100mg/dag bør unngås ved amming fordi medikamentet går over i morsmelk, selv om skader ikke er påvist
 • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft

Pasientinformasjon

Anbefalinger

Norsk Revmatologisk Forening


Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden