Takotsubo kardiomyopati, Stresskardiomyopati, ”broken heart syndrome” 3.5/5 (4)

Share Button

Takosubo kardiopati med tyopsiek EKG forandringer. Wagdy K, Glob Cardiol Sci Pract (2015)

Takotsubo kardiomyopati (Stresskardiomyopati) ”broken heart syndrome”

Definisjon

Typisk er brystsmerter og hjertesvikt som oppstår samtidig med annen kritisk alvorlig sykdom, inkludert kritisk SLE, kritiske faser av andre systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt. Takotsubo kardiomyopati forekommer også etter alvorlig emosjonelt stress (”broken heart”). Ultralyd av hjertet (Ekko Doppler) viser svekket funksjon i venstre hjertekammer. EKG forandringer kan være som ved anteriort hjerteinfarkt. Koronarangiografi undersøkelse (av kransarterier) er normal.

Sykdomsårsak

Stresshormoner som katekolaminer er betydelig forhøyet slik som ved feokromocytom som kan gi lignende hjertesykdom. SLE eller annen alvorlig sykdom kan utløse Takotsubo kardiomyopati, men en endelig avklaring av sykdomsårsaken foreligger ikke

Symptomer

  • Akutte smerter bak brystbenet slik som ved hjerteinfarkt er vanligst
  • Noen debuterer med tung pust, besvimelse og sjokk
  • I løpet av få dager kan det oppstå tegn på hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme, tung pust og lungeødem

Forekomst

Takotsubo kardiomyopati utgjør ca 2% av tilfeller med mistenkt akutt koronarsykdom.

Diagnose

  • Ekkokardiografi viser forbigående redusert bevegelighet (hypokinesi) i den venstre hjerteventrikkelen. De angrepne områdene omfatter ofte mer enn det en enkelt koronararterie forsyner
  • Koronar angiografi uten stenoser eller tegn til plakkruptur
  • EKG viser nye forandringer, ofte som ved fremre veggs infarkt (ST hevning, T-bølge inversjon eller langt QT-intervall)
  • Myokard-enzymer (troponiner) er normale eller moderat forhøyet

Mer om diagnose her: (Ref: Scantlebury DC, 2014)

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Betablokker, ACE hemmer hvis ikke LVOT gradient. Hvis kardial svikt er diuritika aktuelt (ikke ved LVOT gradient).

Sykdomsforløp og medisinsk prognose

  • Kardiogent, hypotensivt sjokk kan forekomme (Ekkokardiografi for å utelukke LVOT obstruksjon).
  • Normalisering av ventrikkelfunksjon etter 1-4 uker
  • Sykehusmortalitet er ca 2%

Ltteratur

Denne siden har hatt 10 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden