Takotsubo kardiomyopati / broken heart syndrome 4.1/5 (10)

Share Button

Takotsubo kardiomyopati med typiske EKG forandringer. Wagdy K, Glob Cardiol Sci Pract (2015). Openi

Definisjon

Takotsubo kardiomyopati medfører brystsmerter og hjertesvikt som ofte oppstår samtidig med annen kritisk alvorlig sykdom, inkludert kritisk systemisk lupus (SLE), alvorlige faser av andre systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt (Lin W, 2021). Takotsubo kardiomyopati forekommer også etter alvorlig emosjonelt stress (”broken heart”). Ultralyd av hjertet (Ekko Doppler) viser svekket funksjon i venstre hjertekammer. EKG forandringer kan være som ved anteriort hjerteinfarkt. I blodprøver ses stigning i markører for hjerteinfarkt i noen tilfeller. Koronarangiografi undersøkelse (av kransarterier) er normal.

Sykdomsårsak

Stresshormoner som katekolaminer er betydelig forhøyet slik som ved feokromocytom som kan gi lignende hjertesykdom. SLE eller annen alvorlig sykdom kan utløse Takotsubo kardiomyopati, men en endelig avklaring av sykdomsårsaken foreligger ikke.

Symptomer

 • Akutte smerter bak brystbenet slik som ved hjerteinfarkt er vanligst (mer enn 80%)
 • Noen debuterer med tung pust (omtrent 50%).
 • Besvimelse og sjokk er sjelden (2%)
 • I løpet av få dager kan det oppstå tegn på hjertesvikt (omtrent hos 40%), uregelmessig hjerterytme, tung pust og lungeødem (omtrent 10%)

Forekomst

Takotsubo kardiomyopati forekommer blant 3,3 per 100.000 innbyggere årlig (insidens) og utgjør ca. 2% av tilfeller med mistenkt akutt koronarsykdom. Sykdommen er vanligst hos kvinner (90%) og over 80% er over 60 år gamle (referanse: Gunnes P, 2019)

Diagnose

 • Ekkokardiografi viser forbigående redusert bevegelighet (hypokinesi) i den venstre hjerteventrikkelen. De angrepne områdene omfatter ofte mer enn det en enkelt koronararterie forsyner
 • Koronar angiografi uten stenoser eller tegn til plakkruptur
 • EKG viser nye forandringer, ofte som ved fremre veggs infarkt (ST hevning, T-bølge inversjon eller langt QT-intervall)
 • Myokard-enzymer (troponiner) er normale eller moderat forhøyet

Mer om diagnose her: (referanse: Scantlebury DC, 2014)

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Det er ikke gjort gode studier som tester ulike legemidler systematisk. ACE hemmer hvis ikke LVOT gradient. Hvis hjertesvikt er diuretika aktuelt (ikke ved LVOT gradient).

Sykdomsforløp og medisinsk prognose

 • Kardiogent, hypotensivt sjokk kan forekomme (Ekkokardiografi for å utelukke LVOT obstruksjon).
 • Normalisering av ventrikkelfunksjon etter 1-4 uker
 • Sykehusmortalitet (dødelighet) er ca. 2%

LitteraturDenne siden har hatt 8 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden