Takotsubo kardiomyopati / broken heart syndrome 4.18/5 (11)

Share Button
Takotsubo kardiomyopati med typiske EKG forandringer. Wagdy K, Glob Cardiol Sci Pract (2015). Openi

Definisjon

Takotsubo kardiomyopati medfører brystsmerter og hjertesvikt som ofte oppstår samtidig med annen kritisk alvorlig sykdom, inkludert kritisk systemisk lupus (SLE), alvorlige faser av andre systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt (referanse: Lin W, 2021). Takotsubo kardiomyopati forekommer også etter alvorlig emosjonelt stress (”broken heart syndrome”). Stresshormoner er betydelig forhøyet, men en endelig avklaring av sykdomsårsaken foreligger ikke.

Sykdomsårsak

Stresshormoner som katekolaminer er betydelig forhøyet slik som ved feokromocytom som kan gi lignende hjertesykdom. SLE eller annen alvorlig sykdom kan utløse Takotsubo kardiomyopati, men en endelig avklaring av sykdomsårsaken foreligger ikke.

Forekomst

Takotsubo kardiomyopati forekommer blant 3,3 per 100.000 innbyggere årlig (insidens) og utgjør ca. 2% av tilfeller med mistenkt akutt koronarsykdom. Sykdommen er vanligst hos kvinner (90%) og over 80% er over 60 år gamle (referanse: Gunnes P, 2019).

Symptomer

  • Akutte smerter bak brystbenet slik som ved hjerteinfarkt er vanligst (mer enn 80%)
  • Noen debuterer med tung pust (omtrent 50%).
  • Besvimelse og sjokk er sjelden (2%)
  • I løpet av få dager kan det oppstå tegn på hjertesvikt (omtrent hos 40%), uregelmessig hjerterytme, tung pust og lungeødem (omtrent 10%)

Undersøkelser

Sykehistorien omfatter aktuelle bakenforliggende, kjente sykdommer, slik som systemisk lupus.

Klinisk undersøkelse vurderer hjertet, men også andre organer.

I blodprøver ses stigning i markører for hjerteinfarkt (troponiner, CKMB) i noen tilfeller.

Ultralyd av hjertet (Ekkokardiografi / Doppler) viser svekket funksjon i venstre hjertekammer.

EKG forandringer kan være som ved anteriort hjerteinfarkt. I blodprøver ses stigning i markører for hjerteinfarkt i noen tilfeller.

Koronarangiografi undersøkelse (av kransarterier) er normal.(referanse: Scantlebury DC, 2014).

Diagnose

Ekkokardiografi viser forbigående redusert bevegelighet (hypokinesi) i den venstre hjerteventrikkelen. De angrepne områdene omfatter ofte mer enn det en enkelt koronararterie forsyner. Koronar angiografi uten stenoser eller tegn til plakkruptur slik en forventer ved arteriosklerose, angina pectoris og hjerteinfarkt. EKG viser nye forandringer, ofte som ved fremre veggs infarkt (ST hevning, T-bølge inversjon eller langt QT-intervall). Hjerte-enzymer (troponiner) er normale eller moderat forhøyet. Mer om diagnose her: (referanse: Scantlebury DC, 2014)

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Hjerte/koronarsykdom av annen årsak slik som akutt koronart syndrom, angina pectoris, aortadisseksjon, Hjerte- tamponade, kardiomyopati med utvidelse/dilatasjon eller med foryykket muskel/hypertrofi, lungeemboli, punktert lunge/pneumotoraks, feokromocytom, hjertemuskelbetennelse/myokarditt.

Behandling

Det er ikke gjort gode studier som tester ulike legemidler systematisk. ACE hemmer hvis ikke LVOT gradient. Ved hjertesvikt er diuretika aktuelt (ikke ved LVOT gradient).

Sykdomsforløp og medisinsk prognose

Kardiogent, hypotensivt sjokk kan forekomme (ekkokardiografi gjøres for å utelukke LVOT obstruksjon). Normalisering av ventrikkelfunksjon etter 1-4 uker. Sykehusmortalitet (dødelighet) er ca. 2%.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden