PVP-syndromet, Polyvinylpyrlidon ved stoffmisbruk Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

narkoman-256px-kleine_dealer

Illustrasjon Ulrich Bendele/Wikimedia Commons

Definisjon

PVP-syndrom (polyvinylpyrrlidon) er en avleiringssykdom forårsaket av injiserte metadon tabletter. Forekommer blant tidligere eller aktuelle stoffmisbrukere. Metadon Martindale som utløsende medikament er tatt fra markedet.

Sykdomsårsak

Polyvinylpyrrlidon (PVP) absorberes ikke når det tas som tabletter, men ved injeksjon lagres (akkumuleres) PVP i benmarg, nyre, mage-tarm og hud.

Symptomer

Artritt
• Skjelettsmerter
Polynevropati
• Anemi
• Hudforandringer

Diagnose

Vevsprøver (biopsi) fra i benmarg, nyre, mage-tarm eller hud viser PVP-holdige makrofager

Behandling

PVP brytes ikke ned i kroppen, og ingen spesiell behandling er tilgjengelig.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden