PVP-syndromet

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

narkoman-256px-kleine_dealer

By Ulrich Bendele (Urs Odermatt), via Wikimedia Commons

Definisjon

PVP-syndrom (polyvinylpyrrlidon) er en avleiringssykdom forårsaket av injiserte metadon tabletter. Forekommer blant tidligere eller aktuelle stoffmisbrukere. Metadon Martindale som utløsende medikament er tatt fra markedet.

Sykdomsårsak

Polyvinylpyrrlidon (PVP) absorberes ikke når det tas som tabletter, men ved injeksjon lagres (akkumuleres) PVP i benmarg, nyre, mage-tarm og hud.

Symptomer

Artritt
• Skjelettsmerter
• Polynevropati
• Anemi
• Hudforandringer

Diagnose

Vevsprøver (biopsi) fra i benmarg, nyre, mage-tarm eller hud viser PVP-holdige makrofager

Behandling

PVP brytes ikke ned i kroppen og ingen spesiell behandling er tilgjengelig.

Litteratur

Palm