PVP-syndromet ved stoffmisbruk 4/5 (1)

Share Button

Definisjon

PVP-syndrom (polyvinylpyrrlidon) er en avleirings-sykdom forårsaket av injiserte metadon tabletter. Forekommer blant tidligere eller aktuelle stoffmisbrukere. Metadon Martindale som utløsende medikament er tatt fra markedet. Symptomene kan ligne på systemisk bindevevssykdom med hud-manifestasjoner, inklusiv systemisk lupus (SLE), (men uten antistoff).

Sykdomsårsak

narkoman-256px-kleine_dealer
Intravenøs narkotika og PVP syndromet. Illustrasjon: Ulrich Bendele/Wikimedia Commons

Polyvinylpyrrlidon (PVP) absorberes ikke når det tas som tabletter, men ved injeksjon lagres (akkumuleres) PVP i benmarg, nyre, mage-tarm og hud.

Symptomer

Diagnose

Vevsprøver (biopsi) fra i benmarg, nyre, mage-tarm eller hud viser PVP-holdige makrofager

Behandling

PVP brytes ikke ned i kroppen, og ingen spesiell behandling er tilgjengelig.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden