P-Piller og SLE Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

P-piller

I stabil, rolig sykdomsfase kan vanlige kombinasjonspiller med lavt østrogeninnhold bli brukt ved ukomplisert SLE, siden de i rolig sykdomsfase neppe forverrer sykdommen, men en individuell risikovurdering blir anbefalt.

Forsiktighet ved følgende tilstander:

 • Det er viktig at kombinasjonspiller ikke blir brukt hvis det foreligger såkalt antifosfolipid-antistoff (lupus antikoagulant, anti-kardiolipin eller beta-2 glykoprotein) i høyt titer i blodprøver eller ved andre risikofaktorer for tromboser  (referanse: Sammaritano LR, 2014)
 • Faktor V Leiden mutasjon
 • Aktiv nefritt (nyrebetennelse)
 • Ukontrollert hypertoni (høyt blodtrykk)
 • Aktiv vaskulitt
 • Tidligere tromboser
 • Hjerte- eller lungesykdom sykdom
 • Migrene
 • Epilepsi
 • Blant røkere

Alternativer: Gestagen-pillen Conludag eller Cerazette (”minipiller”), progesteron som depot (Depot-Provera) /p-sprøyte, p-stav, hormonspiral, nødprevensjon/angrepille

Postmenopausal østrogen-tilskudd

Kan øke risiko for tilbakefall av SLE, men sjelden alvorlig. Anbefales ikke dersom SLE-sykdommen er aktiv eller antifosfolipid antistoff foreligger.

 • En anbefaler å veie nytte opp mot risiko i hvert enkelt tilfelle.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden