P-Piller, østrogener og SLE Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

P-piller

 • I stabil, rolig sykdomsfase kan vanlige kombinasjonspiller med lavt østrogeninnhold bli brukt ved ukomplisert SLE, siden de i rolig sykdomsfase neppe forverrer sykdommen, men en individuell risikovurdering blir anbefalt
 • Forsiktighet ved følgende tilstander:
  • Det er viktig at kombinasjonspiller ikke blir brukt hvis det foreligger såkalt antifosfolipid-antistoff (lupus antikoagulant, anti-cardiolipin eller beta-2 glykoprotein) i høyt titer i blodprøver eller ved andre risikofaktorer for tromboser  (Referanse: Sammaritano LR, 2014)
  • Faktor V Leiden mutasjon
  • Aktiv nefritt (nyrebetennelse)
  • Ukontrollert hypertoni (høyt blodtrykk)
  • Aktiv vaskulitt
  • Tidligere tromboser
  • Kardiopulmonal sykdom (hjerte/lunger)
  • Migrene
  • Epilepsi
  • Blant røkere
 • Alternativer: Gestagen-pillen Conludag eller Cerazette (”minipiller”), progesteron som depot (Depot-Provera) /p-sprøyte, p-stav, hormonspiral, nødprevensjon/angrepille
 • Du kan lese mer på siden om svangerskap her

Postmenopausal østrogen-tilskudd

Kan øke risiko for SLE-oppbluss, men sjelden alvorlig. Anbefales ikke dersom SLE-sykdommen er aktiv eller antifosfolipid antistoff foreligger. En anbefaler å veie nytte opp mot risiko i hvert enkelt tilfelle.

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden