Mikrobiota og Revmatisk sykdom 4.6/5 (5)

Share Button
Samspill mellom tarmbakterier og immunsystem: Geuking MB, Gut Microbes, 2014

Definisjon

Mikrobiota er en økologisk enhet der mikroskopiske organismer lever innen et begrenset område. Mikrobiomet er det samlende genetiske materialet som disse mikro-organismene utgjør. I mennesket utgjør bakterier enorme mengder levende materiale som har viktige helsebringende, men ikke helt klarlagte oppgaver. De aller fleste bakteriene er en del av mikrobiota i tarmene våre der de til sammen veier ca. 1,4 kilo.

Mikrobiota ved autoimmune sykdommer

Fra 1990-tallet har vitenskapen i økende grad avdekket at mikrobiotas sammensetning har betydning for utvikling av autoimmune sykdommer i forsøksdyr og sannsynligvis hos mennesker. Dermed kan bindevevssykdommer, vaskulitter, leddgikt hos voksne og hos barn (juvenil artritt, barneleddgikt) og diabetes delvis være forårsaket av en feil fordeling av visse bakterier i tarmen. Noen tarmbakterier kan øke sykdomsrisiko («the bad guys») eller forverre eksisterende sykdom, mens andre («the good guys») virker gunstig.

Tarm-bakterienes betydning for revmatisk sykdom er demonstrert i dyrestudier der både forsøks-rotter og mus som fødes inn i et bakteriefritt miljø forblir friske og sunne inntil de utsettes for vanlig næring og får naturlige bakterier i tarmen. Deretter oppstår leddbetennelser (artritt) og en Bekhterevs/spondyloartritt– lignende sykdom (referanser: Rath HC, 1996, Sinkorova Z, 2008).

Behandlingsmuligheter

Teoretisk burde påvirkning av tarmens mikrobiota være en god mulighet for å forebygge og behandle autoimmun revmatisk sykdom. Tarmens bakteriesammensetning kan endres på flere måter: Antibiotika dreper bakterier. Diett har vist seg å påvirke bakteriesammensetningen. Fekal mikrobial transplantasjon overfører normale tarmbakterier. Probiotika er midler som gjeninnfører normal bakteriebalanse i tarmen. 

Til nå er utviklingen lovende med tanke på mulige fremtidige behandlinger. Likevel har behandlingsforsøk ikke fått gjennomslag til nå. Årsaken kan være at vi ennå ikke (pr 2022) har funnet riktig metode for å utnytte mulighetene som kunnskapen om mikrobiota gir.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden