Barneleddgikt Polyartrikulær type (JIA polyartritt) 4/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Polyartikulær Juvenil artritt (ICD-10: M08.3, seronegativ type, M08.0, seronegativ eller seropositiv)

Polyartikulær JIA,Dep Ped, Chungbuk National University College of Medicine, Cheongju, Korea

Definisjon

Alle barn med leddbetennelser i minst 5 ulike hovne ledd (polyartikulær artritt) de første 6 måneder av sykdommen. Denne polyartikulære formen for barneleddgikt kan deles inn i de uten påvisbare revmatoide faktorer (RF, CCP) (“seronegative”) og de med  revmafaktorer (”seropositive”).

 1. Leddbetennelser (polyartritt) uten revmafaktorer (seronegative)

  • Denne typen omfatter 30% av barneleddgikt-tilfellene og har jente:gutt forekomst på 3:1
  • Sykdommen debuterer oftest i 6-12 års alderen
  • Alle barna har minst 5 betente ledd innen de 6 første måneder fra sykdomsstart
  • Uveitt (øyebetennelse som kan føre til varig synsskade) forekommer hos 10%, og blodprøven ANA som øker risiko for øyesakde påvises hos 40%
  • Tegn til betennelse kan vises i blodprøver som c-reaktivt protein (CRP) og blodsenkningsreaksjon (SR), men de er ofte bare lett forhøyede
 2. Leddbetennelser (polyartritt) med revmafaktorer
  • Forekommer hos færre enn 10% blant de med barneleddgikt
  • Jente:gutt forekomsten er hele 9:1
  • Sykdommen kan ligne leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne
  • Blodprøver viser ofte litt forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, samt forekomst av revmafaktorer (RF, CCP)

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå fravær av feber, leddbetennelser, varig leddskade, skade på øyne og på indre organer. Behandlingen skal samtidig lindre smerte og bidra til en så normal oppvekst som mulig.

 • Ikke-medikamentell behandling inklusiv fysioterapi kombineres med medikamenter
 • NSAID (ibuprofen, naproxen) har noe effekt, men må vanligvis kombineres med sykdomsmodifiserende andre medikamenter
 • Methotrexate / metotrekast (tabletter eller injeksjoner) er nyttig for de fleste med polyartikulær juvenil artritt.
  • Methotrexate reduserer sykdomsaktiviteten og dermed smerter, stivhet og utvikling av leddskader.
  • Effekten kommer i løpet av 2-3 måneder og varer oftest så lenge en bruker medikamentet.
 • Selv om kortison-preparater unngås så langt som mulig, må ofte prednisolon (tabletter) brukes over en periode.
 • Om nødvendig, kan et biologisk medikament legges til, hvorav TNF-hemmere er førse valg.
  • Lengst erfaring har en med etanercept (Enbrel) og adalimumab (Humira).

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden