JIA Polyartrikulær type (polyartritt) barneleddgikt Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Polyartikulær Juvenil artritt (ICD-10: M08.3, seronegativ type, M08.0, seronegativ eller seropositiv)

Polyartikulær JIA,Dep Ped, Chungbuk National University College of Medicine, Cheongju, Korea

Definisjon

Alle barn med polyartikulær artritt har minst 5 ulike hovne ledd de første 6 måneder av sykdommen. Den polyartikulære sykdommen kan deles inn i de uten påvisbare revmatoide faktorer (RF, CCP) (“seronegative”) og de med  revmafaktorer (”seropositive”).

 1. Leddbetennelser (polyartritt) uten revmafaktorer (seronegative)

  • Denne typen omfatter 30% av JIA og har jente:gutt forekomst på 3:1
  • Sykdommen debuterer oftest i 6-12 års alderen
  • Alle barna har minst 5 betente ledd innen de 6 første måneder fra sykdomsstart
  • Uveitt (øyebetennelse som kan føre til varig synsskade) forekommer hos 10% og blodprøven ANA påvises hos 40%
  • Tegn til betennelse kan vises i blodprøver som CRP og blodsenkningsreaksjon (SR), men de er ofte bare lett forhøyede
 2. Leddbetennelser (polyartritt) med revmafaktorer
  • Forekommer hos <10% blant JIA
  • Jente:gutt forekomsten er hele 9:1
  • Sykdommen kan ligne leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne
  • Blodprøver viser ofte litt forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, samt forekomst av revmafaktorer (RF, CCP)
  • Prognosen er alvorlig dersom en ikke finner effektiv behandling

Behandling

Ikke-medikamentell behandling inklusiv fysioterapi kombineres med medikamenter. NSAID (ibuprofen, naproxen) har noe effekt, men må vanligvis kombineres med sykdomsmodifiserende andre medikamenter. Methotrexate (tabletter eller injeksjoner) er nyttig for de fleste med polyartikulær juvenil artritt. Methotrexate reduserer sykdomsaktiviteten og dermed smerter, stivhet og utvikling av leddskader. Effekten kommer i løpet av 2-3 måneder og varer oftest så lenge en bruker medikamentet. Selv om kortison-preparater unngås så langt som mulig, må ofte prednisolon (tabletter) brukes over en periode. Om nødvendig, kan et biologisk medikament legges til, hvorav TNF-hemmere er førse valg. Lengst erfaring har en med etanercept (Enbrel) og adalimumab (Humira).

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden