Barneleddgikt, Polyartrikulær JIA 4/5 (1)

Share Button

Polyartikulær Juvenil artritt (ICD-10: M08.3, seronegativ type, M08.0, seronegativ eller seropositiv)

Polyartikulær JIA

Polyartikulær barneleddgikt angriper fem ledd eller flere

Definisjon

Polyartikulær barneleddgikt (Polyartikulær JIA) omfatter alle barn med leddbetennelser i minst 5 ulike hovne ledd (polyartikulær artritt) de første 6 måneder av sykdommen. Denne formen for barneleddgikt kan deles inn i de uten påvisbare revmatoide faktorer (RF, CCP) («seronegative») og de med  revmafaktorer (”seropositive”).

 1. Leddbetennelser (polyartritt) uten revmafaktorer (seronegative)
  Denne typen omfatter 30% av barneleddgikt-tilfellene og har jente : gutt forekomst på 3:1
  • Sykdommen debuterer oftest i 6-12 års alderen
  • Alle barna har minst 5 betente ledd innen de 6 første måneder fra sykdomsstart
  • Uveitt (øyebetennelse)  kan føre til varig skader med redusert syn) forekommer hos 10%, og blodprøven ANA som øker risiko for øyeskade påvises hos 40%
  • Tegn til betennelse kan vises i blodprøver som c-reaktivt protein (CRP) og blodsenkningsreaksjon (SR), men de er ofte bare lett forhøyede
  • Kjeveledd kan  angripes, noe som kan medføre redusert gapeevne. På lengre sikt kan underkjeven vokse mindre og bli noe tilbaketrukket. Utenom klinisk undersøkelse vil ultralyd og MR påvise om det er artritt i kjeveledd. 

 2. Leddbetennelser (polyartritt) med revma-faktorer
 • Forekommer hos færre enn 10% blant de med barneleddgikt
  • Jente : gutt forekomsten er hele 9:1
  • Sykdommen kan ligne leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne
  • Blodprøver viser ofte litt forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, samt forekomst av revmafaktorer (RF, CCP)

 

Polyartikulær barneleddgikt

Polyartikulær JIA, Dep Ped, Chungbuk National University College of Medicine, Cheongju, Korea. CC BY NC 3.0

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå fravær av feber, leddbetennelser, varig leddskade, skade på øyne og på indre organer. Behandlingen skal samtidig lindre smerte og bidra til en så normal oppvekst som mulig.

 • Ikke-medikamentell behandling inklusiv fysioterapi kombineres med medikamenter
 • NSAID (ibuprofen, naproksen) har noe effekt, men må vanligvis kombineres med sykdomsmodifiserende andre medikamenter
 • Metotreksat (tabletter eller injeksjoner) er nyttig for de fleste med polyartikulær juvenil artritt.
  • Metotreksat reduserer sykdomsaktiviteten og dermed smerter, stivhet og utvikling av leddskader.
  • Effekten kommer i løpet av 2-3 måneder og varer oftest så lenge en bruker medikamentet.
 • Selv om kortison-preparater unngås så langt som mulig, må ofte prednisolon (tabletter) brukes over en periode.
 • Om nødvendig, kan et biologisk medikament legges til, hvorav TNF-hemmere er første valg.
  • Lengst erfaring har en med etanercept (Benepali, Enbrel) og adalimumab (Humira).

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden