Barneleddgikt, Polyartrikulær JIA 4/5 (1)

Share Button

Polyartikulær Juvenil artritt (ICD-10: M08.3, seronegativ type, M08.0, seronegativ eller seropositiv)

Polyartikulær JIA

Polyartikulær barneleddgikt angriper fem ledd eller flere

Definisjon

Polyartikulær barneleddgikt (Polyartikulær JIA) omfatter alle barn med leddbetennelser i minst 5 ulike hovne ledd (polyartikulær artritt) de første 6 måneder av sykdommen. Denne formen for barneleddgikt kan deles inn i de uten påvisbare revmatoide faktorer (RF, CCP) (“seronegative”) og de med  revma-faktorer (”seropositive”).

 1. Leddbetennelser (polyartritt) uten revma-faktorer (seronegative)
  Denne typen omfatter 30% av barneleddgikt-tilfellene og har jente:gutt forekomst på 3:1
  • Sykdommen debuterer oftest i 6-12 års alderen
  • Alle barna har minst 5 betente ledd innen de 6 første måneder fra sykdomsstart
  • Uveitt (øyebetennelse)  kan føre til varig skader med redusert syn) forekommer hos 10%, og blodprøven ANA som øker risiko for øyeskade påvises hos 40%
  • Tegn til betennelse kan vises i blodprøver som c-reaktivt protein (CRP) og blodsenkningsreaksjon (SR), men de er ofte bare lett forhøyede
 2. Leddbetennelser (polyartritt) med revma-faktorer
 • Forekommer hos færre enn 10% blant de med barneleddgikt
  • Jente:gutt forekomsten er hele 9:1
  • Sykdommen kan ligne leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne
  • Blodprøver viser ofte litt forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, samt forekomst av revma-faktorer (RF, CCP)
Polyartikulær barneleddgikt

Polyartikulær JIA, Dep Ped, Chungbuk National University College of Medicine, Cheongju, Korea. CC BY NC 3.0

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå fravær av feber, leddbetennelser, varig leddskade, skade på øyne og på indre organer. Behandlingen skal samtidig lindre smerte og bidra til en så normal oppvekst som mulig.

 • Ikke-medikamentell behandling inklusiv fysioterapi kombineres med medikamenter
 • NSAID (ibuprofen, naproxen) har noe effekt, men må vanligvis kombineres med sykdomsmodifiserende andre medikamenter
 • Metotreksat (tabletter eller injeksjoner) er nyttig for de fleste med polyartikulær juvenil artritt.
  • Metotreksat reduserer sykdomsaktiviteten og dermed smerter, stivhet og utvikling av leddskader.
  • Effekten kommer i løpet av 2-3 måneder og varer oftest så lenge en bruker medikamentet.
 • Selv om kortison-preparater unngås så langt som mulig, må ofte prednisolon (tabletter) brukes over en periode.
 • Om nødvendig, kan et biologisk medikament legges til, hvorav TNF-hemmere er førse valg.
  • Lengst erfaring har en med etanercept (Benepali, Enbrel) og adalimumab (Humira).

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden