Volibris Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Volibris (ambrisentan) tabletter 5 mg og 10 mg

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Volibris inneholder ambrisentan er tabletter mot for høyt trykk i lungearterien (pulmonal arteriell hypertoni/PAH). Dette er en komplikasjon som ved revmatiske sykdommer oftest ses ved systemisk sklerose (sklerodermi).

Tablettene virker ved å hemme endotelreseptor og er dermed en endotelreseptor antagonist (ERA).

Før behandlingsstart

Volibris skal ikke brukes ved moderat-alvorlig nedsatt leverfunksjon, for eksempel hvis ALAT er mer enn 3 ganger over normalgrensen.

Volibris skal ikke forskrives ved lungefibrose (som kan foreligge ved Systemisk sklerose). Opsumit (macitentan) er da et alternativ.

Volibris skal ikke kombineres md ciclosporin A (Sandimmun Neoral).

For å vurdere effekt (etter for eksempel 3 måneders behandling) er et målinger ved utgangspunktet og et ønsket, definert behandlingsmål viktig.

Svangerskap og amming

Volibris skal ikke brukes under svangerskap (fertile kvinner må bruke sikre prevensjonsmetoder). Vennligst les om svangerskap ved Revmatisk sykdom her

Dosering

Doseringen er vanligvis 5 mg tablett en gang daglig, men kan økes til 10 mg daglig ved behov

Resept

  • Volibris er et kostbart medikament, men har lavere pris enn macitentan (Opsumit) og forskrives av spesialist og på H-resept

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlig, og risikoen må sammenholdes med indikasjonen for behandlingen. Vanlige bivirkninger:

  • Væskeansamling i kroppen (ødem),
  • Lav blodprosent (anemi), Lavt antall hvite blodlegemer og blodplater.
  • Diare
  • Kløende utslett
  • Noen opplever nesetetthet
  • Hodepine

Kontroller og oppfølging

Legeundersøkelser etter behandlingsstart skal utelukke tegn til bivirkninger som inkluderer tegn til leverskade, fallende hemoglobin og om virkningen er som ønsket. Senere legen fortløpende vurdere om behandlingen skal fortsett

For mer informasjon anbefales Felleskatalogen.no


-Medikamenter ved Revmatisk sykdom

-Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden