Depresjon ved Revmatisk sykdom 4.14/5 (7)

Share Button
Depresjon ved revmatisk sykdom

Depresjon er ganske vanlig ved revmatiske sykdommer. Pxhere. CC0

Depresjon ved revmatisme (ICD-10 F32)

Definisjon

Depresjon er en sykdom preget av vedvarende lavt stemningsleie, lav selvfølelse og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede.

 • Kronisk revmatisk sykdom (revmatisme) med smerter, redusert søvn, utmattelse og fysisk funksjonstap disponerer for utvikling av depresjon.

Symptomer

 • Hjelpeløshet
 • Håpløshet
 • Verdiløshet
 • Kverntanker
 • Bekymring for fremtiden
 • Grubling over fortiden
 • «livet er ikke verdt å leve»
 • Skyld
 • Ensomhet
 • Redusert konsentrasjon og hukommelse
 • Vansker med å ta avgjørelser
 • Tanker om selvmord
 • Tap av glede ved aktiviteter som en tidligere satte pris på
 • Søvn
  • For lite søvn
  • For mye søvn forekommer også
 • Appetitt
  • Redusert eller økt (særlig for karbohydrater)
 • Leddsmerter og muskelsmerter
 • Utmattelse
 • Ubehag i magen, vekslende avføring
 • Sosial isolering
 • Irritabilitet, uro
 • Redusert initiativ og motivasjon

Tester på depresjon: MADRS (brukes ved legeundersøkelse)

Årsak

Revmatisk sykdom medfører ofte symptomer og konsekvenser som kan disponere for depresjon. Enkelte medikamenter kan utløse depresjon (for eksempel Benlysta mot Lupus/SLE)

Differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som kan etterligne depresjon (for eksempel lavt stoffskifte eller hyperpara-thyreoidisme). Nærmere legevurdering av symptomene er svært viktig.

Behandling

Forebygging

 • Regelmessig og tilstrekkelig søvn
 • Unngå mye alkohol
 • Ikke bruk rusmidler
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Delta i sosial aktivitet sammen med andre

Det er viktig å fortelle om symptomer til legen (primært fastlegen). Effektiv behandling finnes.

 • Samtaleterapi
 • Medikamenter
 • Annet

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden