Depresjon ved Revmatisk sykdom 4.25/5 (8)

Share Button

Definisjon

Depresjon er en sykdom preget av vedvarende lavt stemningsleie, lav selvfølelse og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Kronisk revmatisk sykdom (revmatisme) med smerter, redusert søvn, utmattelse og fysisk funksjonstap, samt negative hendelser, søvnmangel og stressfaktorer øker risikoen for å få depresjon (referanse: Shand SP, 2022).

Forekomst

Depresjon ved revmatisk sykdom
Depresjon er ganske vanlig ved revmatiske sykdommer. Pxhere. CC0

Hele 7% opplever depresjon i løpet av en 12-måneders periode. Forekomsten (prevalens) i aldersgruppen 18- 29-år er tre ganger høyere enn ved 60 år og mer. Kvinner angripes 1,5- 3-ganger oftere enn menn (referanse: Shand SP, 2022).

Symptomer

Typiske symptomer på depresjon er følelse av ensomhet, hjelpeløshet, håpløshet, verdiløshet, kverntanker, bekymring for fremtiden, grubling over fortiden, skyld, utmattelse, redusert konsentrasjon og hukommelse. Ledd– og muskelsmerter, varierende avføringsmønster, irritabilitet og uro kan også være en del av sykdomsbildet.

Undersøkelser

Sykehistorien etterspør typiske symptomer (se ovenfor), disponerende og mulige utløsende årsaker i miljø (arvelighet, hendelser, sykdom, nye legemidler).

Klinisk kan en observere vansker med å ta avgjørelser, tanker om selvmord («livet er ikke verdt å leve»), tap av glede ved aktiviteter som en tidligere satte pris på, sosial isolering, manglende initiativ, endret søvnmønster (for lite eller for mye søvn), endret appetitt (redusert eller økt, særlig for karbohydrater). Tester på depresjon: MADRS. Undersøkelser for å utelukke tegn til annen samtidig sykdom som nevrologisk-, revmatologisk- eller stoffskifte-sykdom (endokrinologisk) kan være aktuelt.

Blodprøver forventes å være upåvirket ved depresjon. For å utelukke andre sykdomsårsaker kan celletellinger (hemoglobin, hvite blodlegemer, blodplater), salter inklusiv kalsium, lever- nyre- og stoffskifte-prøver, vitamin B12 og kortisol være aktuelle.

Urin kan undersøkes ved mistanke om sykdom i nyrer.

Bildediagnostikk er ikke alltid nødvendig. Ved mistanke om nevrologisk sykdom i hjernen, er CT og/eller MR av hodet aktuelt.

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som kan ligne depresjon (for eksempel lavt stoffskifte eller hyperpara-thyreoidisme). Nærmere legevurdering av symptomene og blodprøver kan være viktige for en avklaring.

Behandling

Forebygging med regelmessig og tilstrekkelig søvn, unngå mye alkohol, ikke bruk rusmidler. Fysisk aktivitet og trening og sosial aktivitet sammen med andre anbefales. Det er også viktig å fortelle om symptomer til legen (primært fastlegen). Effektiv behandling finnes blant annet i form av samtaleterapi og medikamenter.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden