Depresjon ved Revmatisk sykdom 4.25/5 (4)

Share Button
Depresjon ved revmatisk sykdom

Depresjon er ganske vanlig ved revmatiske sykdommer. Pxhere. CC0

Depresjon ved revmatisme (ICD-10 F32)

Definisjon

Depresjon er en sykdom preget av vedvarende lavt stemningsleie, lav selvfølelse og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Kronisk revmatisk sykdom (revmatisme) med smerter, redusert søvn og fysisk funksjonstap disponerer for utvikling av depresjon.

Symptomer

 • Hjelpeløshet
 • Håpløshet
 • Verdiløshet
 • Kverntanker
 • Bekymring for fremtiden
 • Grubling over fortiden
 • “livet er ikke verdt å leve”
 • Skyld
 • Ensomhet
 • Redusert konsentrasjon og hukommelse
 • Vansker med å ta avgjørelser
 • Tanker om selvmord
 • Tap av glede ved aktiviteter som en tidligere satte pris på
 • Søvn
  • For lite søvn
  • For mye søvn forekommer også
 • Appetitt
  • Redusert eller økt (særlig for karbohydrater)
 • Leddsmerter og muskelsmerter
 • Utmattelse
 • Ubehag i magen, vekslende avføring
 • Sosial isolering
 • Irritabilitet, uro
 • Redusert initiativ og motivasjon

Tester på depresjon: MADRS (brukes ved legeundersøkelse)

Differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som kan etterligne depresjon (for eksempel lavt stoffskifte eller hyperpara-tyreoidisme). Nærmere legevurdering av symptomene er svært viktig.

Behandling

 • Forebygging
  • Regelmessig og tilstrekkelig søvn
  • Unngå mye alkohol
  • Ikke bruk rusmidler
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Delta i sosial aktivitet sammen med andre

Det er viktig å fortelle om symptomer til legen (primært fastlegen). Effektiv behandling finnes.

 • Samtaleterapi
 • Medikamenter
 • Annet

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden