Opptrening ved Revmatisk sykdom 4/5 (2)

Share Button
Opptrening revmatisk sykdom

Opptrening ved revmatisk sykdom. Pxhere CC0.

Opptreningsinstitusjoner

Opptrening og rehabilitering ved revmatisk sykdom som systemisk bindevevssykdom, vaskulitt eller en vanligere kronisk, revmatisk sykdom, kan være aktuelt på en opptreningsinstitusjon.

Innholdet i opptrening og rehabilitering av revmatisk sykdom

 • Informasjon om sykdommen og behandlingstiltak
  • Lege
  • Sykepleier
  • Andre
 • Fysisk opptrening
  • Veiledet av fysioterapeut/treningsterapeut
 • Hjelpemidler for å fungere bedre
  • Ergoterapeut
 • Sosiale konsekvenser av sykdommen
  • Sosionom
 • Psykisk mestring og hjelp ved kronisk sykdom
  • Psykolog
  • Lege
  • Andre

Opptrening ved revmatisk sykdom i varmt klima

Rehabilitering i varmt klima gjelder barn, ungdom og med enkelte (sikre) diagnoser

Søknad om behandlingsopphold i varmt klima sendes av lege (oftest fastlegen) til Behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus. Husk å lese betingelsene nøye.

Rehabilitering og opptrening av revmatisk sykdom i Norge

Rehabilitering ved opptreningsinstitusjon i Norge er aktuelt for alle kroniske, revmatiske sykdommer når behovet foreligger. Et opphold innebærer ofte et opphold med overnattinger, undervisning, behandlinger og måltider over omtrent tre uker.

Søknad om behandlingsopphold i Norge sendes oftest av fastlegen og fortrinnsvis til opptreningsinstitusjon innen egen helseregion.

 • Mer informasjon om opptreningsinstitusjoner her:
 • Det finnes veldig mange opptreningsinstitusjoner, men ikke alle er aktuelle for din sykdom. Lokalisering innen din helseregion er det vanligste.

Et utvalg opptreningsinstitusjoner i Norge

Innhold i søknadene om rehabilitering

 • Sikker (dokumentert) diagnose
  • Hva diagnosen bygger på
 • Vedlegg, for eksempel en rapport fra tidligere opphold, epikrise fra spesialist eller sykehus hvis tilgjengelig
 • Andre behandlingstiltak som er forsøkt
 • Hvordan helsetilstanden er fysisk (aktuell og andre sykdommer) og mentalt (er opptrening tilrådelig?). Vedlegge resultat av aktuelle undersøkelser (røntgen, CT, MR og andre)
 • Hva er målet med oppholdet, for eksempel:
  • Øke evnen til å mestre sykdommen og konsekvensene bedre
  • Informasjon og smertebehandling
  • Hjelp til å komme over en dårlig sykdomsperiode
  • Gjenvinne funksjonen etter en komplikasjon
  • Fysisk opptrening under nødvendig veiledning

Bindevevssykdommer.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden