Opptrening ved Revmatisk sykdom 4/5 (2)

Share Button
Opptrening revmatisk sykdom
Opptrening ved revmatisk sykdom. Pxhere CC0.

Definisjon

For pasienter med leddgikt (revmatoid artritt), systemisk lupus (SLE) eller tilsvarende kroniske inflammatoriske leddsykdommer anvendes kombinasjoner av fysioterapi, fysisk trening, kognitive metoder, kosthold og pasientopplæring. Rehabiliteringsteamet kan bestå av revmatolog, fysikalsk medisiner, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, ernæringsfysiolog, psykolog og revmakirurg. Det er vist at pasientene har effekt av rehabilitering, men virkningen taper seg etter noen måneder (referanse: Uhlig T, 2016).

Gode legemidler mot revmatiske sykdommer forhindrer oftere de store fysiske skadene og begrensningene som var vanlige tidligere. Likevel kan både revmatiske sykdommer og behandlingen medføre komplikasjoner. Kronisk revmatisk sykdom påvirker fortsatt livskvalitet, mentalt overskudd og livsførsel. Noen vil derfor ha behov for både fysisk opptrening og hjelp til kognitiv og emosjonell mental mestring (referanse: Stamm T, 2008). Både tidlig ved sykdomsdebut og ved langvarig sykdom kan hjelp fra flere yrkesgrupper være aktuelt (multidisiplinær rehabilitering). Dette må oppfattes som del av den antirevmatiske behandlingen (referanse: Wade D, 2015). Ved rehabilitering kan sosial- og helsetjenester bidra til at en gjenvinner mye fysisk, kognitiv og sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Et fleksibelt samarbeid der ulik kompetanse blir samordnet for å oppnå et felles mål er sentralt. Brukerperspektivet er viktig og forutsetter at brukeren deltar aktivt i å utforme mål for rehabiliteringen, og være med å avgjøre hvilke tiltak som velges.

Opptreningsinstitusjoner. Opptrening og rehabilitering ved revmatisk sykdom som kroniske leddbetennelser (artritt), artrose, systemisk bindevevssykdomvaskulitt eller en annen kronisk, revmatisk sykdom, kan være aktuelt på en opptreningsinstitusjon.

Innholdet i opptrening og rehabilitering av revmatisk sykdom

 • Informasjon om sykdommen og behandlingstiltak fra lege, sykepleier og annet helsepersonell
 • Fysisk opptrening veiledet av fysioterapeut/treningsterapeut
 • Hjelpemidler for å fungere bedre tilpasset av ergoterapeut
 • Sosiale konsekvenser av sykdommen vurdert av sosionom
 • Psykisk mestring og hjelp ved kronisk sykdom med hjelp fra psykolog, lege og andre.

Opptrening ved revmatisk sykdom i varmt klima

Rehabilitering i varmt klima gjelder barn, ungdom og med enkelte (sikre) diagnoser

Søknad om behandlingsopphold i varmt klima sendes av lege (oftest fastlegen) til Behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus. Husk å lese betingelsene nøye.

Rehabilitering og opptrening av revmatisk sykdom i Norge

Rehabilitering ved opptreningsinstitusjon i Norge er aktuelt for alle kroniske, revmatiske sykdommer når behovet foreligger. Et opphold innebærer ofte et opphold med overnattinger, undervisning, behandlinger og måltider over omtrent tre uker. Søknad om behandlingsopphold i Norge sendes oftest av fastlegen og fortrinnsvis til opptreningsinstitusjon innen egen helseregion.

 • Mer informasjon om opptreningsinstitusjoner her:
 • Det finnes veldig mange opptreningsinstitusjoner, men ikke alle er aktuelle for din sykdom. Lokalisering innen din helseregion er det vanligste.

Et utvalg opptreningsinstitusjoner i Norge

Innhold i søknadene om rehabilitering

 • Sikker (dokumentert) diagnose og hva diagnosen bygger på
 • Vedlegg, for eksempel en rapport fra tidligere opphold, epikrise fra spesialist eller sykehus hvis tilgjengelig
 • Andre behandlingstiltak som er forsøkt
 • Hvordan helsetilstanden er fysisk (aktuell og andre sykdommer) og mentalt (er opptrening tilrådelig?). Vedlegge resultat av aktuelle undersøkelser (røntgen, CT, MR og andre)
 • Hva er målet med oppholdet, for eksempel:
  • Øke evnen til å mestre sykdommen og konsekvensene bedre
  • Informasjon og smertebehandling
  • Hjelp til å komme over en dårlig sykdomsperiode
  • Gjenvinne funksjonen etter en komplikasjon
  • Fysisk opptrening under nødvendig veiledning

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden