Serumsyke, Hypersensitivitetsreaksjon 4.33/5 (3)

Share Button

Definisjon

Serumsykdom, serumsykdom-lignende reaksjon (SSLR = serumsickness-like reaction), hypersensitivitetsreaksjon, immunkompleks hypersensitivitet (type III).

Serumsykdom er en Type III hypersensitivitetsreaksjon som oppstår etter injeksjon av fremmed protein eller serum. I blant brukes betegnelsen og om serumsykdom lignende tilstander som utløses av andre stoffer enn proteiner, særlig medikamenter eller vaksiner.

Årsak

Immunkomplekser som dannes etter vaksinasjon, antibiotika (for eksempel Trimetoprim-sulfa), infeksjoner (streptokokker, hepatitt B eller C), rituksimab, infliksimab (ny behandling etter mer enn 20 uker pause får 25% reaksjon, mindre ved metotreksat som co-medikasjon).

Symptomer

Utslett. Feber, Leddsmerter. Artritt. Start :1-2 uker etter eksponering. 1-2 dager etter Penicillin i.v. Tilbakegang få uker senere (god prognose).

Blodprøver og urin

Høy blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, neutropeni, mild trombocytopeni, eosinofili, hypoalbuminemi, lav C3 og C4. Proteiner og noen erytrocytter i urinen (ikke sylindre)

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie (nye medikamenter, vaksiner), symptomer, blodprøver og sykdomsforløp (ikke effekt av infeksjonsbehandling med antibiotika)

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Virusinfeksjon, hypersensitivitets vaskulitt, urtikariell vaskulitt, Akutt revmatisk feber (mer migrerende artritt), Reaktiv artritt, erythema multiforme (affiserer også hånd- og fotsåler), Steven-Johnsson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blemmer), Stills sykdom, Kawasakis syndrom (hos barn). Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA/Churg-Strauss vaskulitt)

Behandling

Fjerne årsak, steroider: Prednisolon 0,5-1mg/kg/d eller metyl-prednisolon (SoluMedrol). 1-2mg/kg/d i.v, antihistamin. NSAID og analgetika mot leddsmerter.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden