Serumsyke, Hypersensitivitetsreaksjon 4.5/5 (4)

Share Button
Serumsyke; Seo HJ, Asia Pac Allergy, 2015. CC BY-NC 3.0

Definisjon

Serumsykdom, serumsykdom-lignende reaksjon (SSLR = serumsickness-like reaction), hypersensitivitetsreaksjon, immunkompleks hypersensitivitet (type III). Serumsykdom skyldes en spesiell over-reaksjon fra immunsystemet vårt (Type III hypersensitivitets-reaksjon) som kan oppstå etter kontakt med forskjellige stoffer, ofte etter injeksjon av fremmede proteiner i vaksiner, medikamenter eller blodserum.

Årsak

Ved Serumsyke reagerer vårt immunsystem med å danne Immunkomplekse etter vaksinasjon, antibiotika (for eksempel Trimetoprim-sulfa), infeksjoner (streptokokker, Hepatitt B eller Hepatitt C), rituksimab, infliksimab (ved ny behandling etter mer enn 20 uker pause får 25% reaksjon, sjeldnere ved samtidig bruk av metotreksat).

Symptomer

Start :1-2 uker etter eksponering. 1-2 dager etter Penicillin i.v. Tilbakegang få uker senere (god prognose).

Blodprøver og urin

  • Høy senkningsreaksjon (SR) og CRP
  • Neutropeni
  • Eosinofili
  • Trombocytopeni (mild)
  • Hypoalbumin i blodet
  • Lave komplement-faktorer C3 og C4
  • Urin med Proteiner og noen erytrocytter (ikke sylindre)

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie (nye medikamenter, vaksiner), symptomer, blodprøver og sykdomsforløp (ikke effekt av infeksjonsbehandling med antibiotika).

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Behandling

Fjerne årsak, steroider: Prednisolon 0,5-1 mg/kg/d eller metyl-prednisolon (SoluMedrol). 1-2mg/kg/d i.v. antihistamin. NSAIDs og smertestillende/analgetika mot leddsmerter.

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden