Vankomycin resistente enterokokker (VRE) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Vancomycin er et antibiotikum, og enterokokker er vanlige tarmbakterier. Disse forårsaker normalt ikke sykdom. Etter bruk av antibiotika særlig cefalosporiner mot infeksjoner, kan enterokokker bli resistente, slik at behandlingen ikke virker lenger. Vancomycin er et effektivt antibiotikum mot mange livstruende infeksjoner, men enkelte enterokokker er blitt resistente. Vankomycin-resistente enterokokker kalles VRE.

Personer med svekket immunsystem, slik som under immundempende antirevmatiske legemidler kan bli alvorlig syke av VRE.

Undersøkelser

Alle personer som har vært innlagt helseinstitusjoner/sykehus utenfor Norden de siste 12 måneder undersøkes for vankomycin resistente enterokokker. I tillegg er følgende aktuelt:

Diagnose

Melding

  • Mikrobiologisk laboratorium og behandlende lege melder påvist vankomycin resistente enterokokker til MSIS ved Folkehelseinstituttet
  • Legen melder også til pasientens kommunelege
  • Mer informasjon her (Folkehelseinstituttet)

Behandling

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden