Vankomycin resistente enterokokker (VRE) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Vancomycin er et antibiotikum, og enterokokker er vanlige tarmbakterier. Disse forårsaker normalt ikke sykdom. Etter bruk av antibiotika særlig cefalosporiner mot infeksjoner, kan enterokokker bli resistente slik at behandlingen ikke virker lenger. Vancomycin er effektivt mot mange livstruende infeksjoner, men enkelte enterokokker er blitt resistente. Vankomycin-resistente enterokokker kalles også VRE.

Personer med svekket immunsystem, dermed også pasienter under immundempende antirevmatiske legemidler kan bli alvorlig syke av VRE.

Screeing

Alle personer som har vært innlagt helseinstitusjoner/sykehus utenfor Norden de siste 12 måneder

Diagnose

Melding

Håndtering

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden