Vankomycin resistente enterokokker (VRE) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Vankomycin er et antibiotikum, og enterokokker er vanlige tarmbakterier. Disse forårsaker normalt ikke sykdom. Etter bruk av antibiotika særlig cefalosporiner, mot infeksjoner, kan enterokokker bli resistente, også mot vancomycin som ellers er effektivt mot mange livstruende infeksjoner.

Personer med svekket immunsystem, dermed også pasienter under immundempende antirevmatiske legemidler kan bli alvorlig syke av VRE.

Screeing

  • Alle pasienter i sykehus som har vært innlagt helseinstitusjoner/sykehus utenfor Norden de siste 12 månder
  • Alle pasienter som har vært innlagt norsk (pr 2018 Haukaland sykehus, Sykehuset i Drammen) eller nordisk sykehus med pågående VRE utbrudd
  • Ved påvist tilfelle, skal alle pasienter i samme avdeling undersøkes
  • Det anbefales ikke å ta prøver av personalet
  • Mer informasjon her (Folkehelseinstituttet)

Diagnose

Melding

Håndtering

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden