Vankomycin resistente enterokokker (VRE) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Vankomycin er et antibiotikum, og enterokokker er vanlige tarmbakterier. Disse forårsaker normalt ikke sykdom. Etter bruk av antibiotika særlig cefalosporiner mot infeksjoner, kan enterokokker bli resistente slik at behandlingen ikke virker lenger. Vancomycin er effektivt mot mange livstruende infeksjoner, men enkelte enterokokker er blitt resistente. Vankomycin-resistente enterokokker kalles også VRE.

Personer med svekket immunsystem, dermed også pasienter under immundempende antirevmatiske legemidler kan bli alvorlig syke av VRE.

Screeing

Alle pasienter i sykehus som har vært innlagt helseinstitusjoner/sykehus utenfor Norden de siste 12 måneder

  • Alle pasienter som har vært innlagt norsk eller nordisk sykehus med pågående VRE utbrudd. I 2018 var det aktuelt for Haukeland sykehus i Bergen og Sykehuset i Drammen)
  • Hvis ett tilfelle påvises, skal alle pasienter i samme avdeling undersøkes
  • Personalet tar forhåndsregler, men trenger ikke undersøkes
  • Mer informasjon her (Folkehelseinstituttet)

Diagnose

Melding

Håndtering

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden