Amyloidose

Print Friendly
Share Button

Amyloidose (ICD-10 E85)

Definisjon

Amyloidose består av en gruppe sykdommer der en type proteiner (autologe fibrillære proteiner) slår seg sammen (aggregerer) i bindevevet utenfor cellene (ekstracellulært). Proteinene danner et tredimensjonalt depot av lavmolekylære fibriller (amyloid). Amylodose fortrenger etter hvert det normale vevet og skader dermed organfunksjonene. Amyloidose kan deles i mer enn 30 typer, avhengig av proteinet som danner amyloid.  De vanligste er:

 • Amyloid A (AA)-amyloidose

  • Følge av annen, kronisk sykdom (sekundær amyloidose)
 • Amyloidose (AL)

  • Forekommer uten annen sykdom (primær amyloidose).
 • Andre grupper

  • Familær amyloidose
  •  ß2-mikroglobulin-relatert amyloidose (ved langvarig dialyse)
  • Aldersrelatert (senil) amyloidose (ofte med hjertesvikt)
  • Organspesifikk amyloidose
   • Alzheimer sykdom med amyloidavlagring i blodårer i hjernen
   • Hud
   • Hjerte
   • Øye
   • Urinblære (blødninger/blod i urinen)

Symptomer (både AA og AL amyloidose)

 • Nyrer. Asymptomatisk proteinuri, nefrotisk syndrom eller progressiv nyresvikt med lite proteinuri
 • Hud: Purpura, blødninger, papler, hudtumor
 • Hender: Voksaktig hud. Palmarfascie med bøye-kontrakturer, knuter på strekkside underarmer
 • Slimhinner og mage-tarm: Blødninger. Redusert næringsopptak (vekttap)
 • Nerver: Polynevropati (sensorisk). Carpal tunnel syndrom. Det autonome nervesystemet: Ortostatisk hypotoni. Impotens
 • Hjertet: uforklarlig svikt (restriktiv), rhytmeforstyrrelser (blokk), coronar hjertesykdom
 • Lever og milt: Økt størrelse (hepatosplenomegali)
 • Munnhule: Tørrhet, forstørret tunge (macroglossi), lett-blødene slimhinner
 • Muskler: pseudohypertrofi (forstørret muskelvolum), skulderpute-tegn (rotator-cuff fortykket, ses ved ultralyd eller MR)
 • Lunger: hoste, tung pust
 • Thyroidea (stoffskiftet) og binyrer: Forstørrelse og funksjonsforstyrrelse
 • Skjelett: Bencyster som kan medføre brudd på svake steder

Diagnose

Mistenk amyloidose ved ikke forklart protenuri og/eller kardiomyopati når ekkokardiografi viser konsenrisk hypertrofi og Pro-BNP i blodprøve er økende uten kjent coronar hjrtesydkom. ”Gullstandard” er vevsprøve (biopsi) fra affisert organ, fettvev (sensitivitet 90%, Ref: Hallouch, RA), små spyttkjertler (leppebiopsi, sensitivitet 50%), benmarg eller rectum (sensitivitet 75-85%). Prøvene farges med Congo rødt og undersøkes under mikroskop med polarisert lys, men også elektronmikroskopi og scintigrafi er aktuelt.

 AA (”sekundær”)

Amyloidose er blitt sjeldnere ettersom de bakenforliggende kroniske betennelsesaktige sykdommene årsakene kan behandles bedre. Amyloid består av serum amyloid A som er en inflammatorisk komponent. Nyrene angripes hos 80%. Aktuelle sykdomsårsaker for AA-amyloidose er kronisk forløp av blant annet:

 AL ”(primær”) amyloidose

Mistenkes når serum- (blodprøve) – eller urinelektroforese viser monoklonal komponent av lette kjeder (>95%) (Myelom. Mb Waldenstrøm) og proteinuri eller andre suspekte symptomer og undersøkelsesfunn foreligger (se over). Amyloidet består av lett kjeder. Ofte påvises nefrotisk syndrom med mye proteinutskillelse i urin. Benmargsbiopsi som del av utredningen er aktuelt.

Behandling

Ved AA-amyloidose er god medikamentell kontroll på grunnsykdommen viktiste forebyggende tiltak og årsak til få nye tilfeller de senere år i den vestlige verden. Ved påvist amyloidose kan intensivert behandling av grunnsykdommen også være gunstig. Serum SAA til <10 mg/l tilstrebes (CRP kan brukes som (surogat-)markør).

 • Ved Familær Middelhavsfeber (FMF) er Kolkisin er godt medikament som skal brukes kontinuerlig.
 • Ved kronisk, inflammatorisk autoimmun sykdom er immundempende behandling viktig. Methotrexate og biologiske medikamenter som TNF-hemmere og rituximab. Spesielt har tocilizumab (RoActemra) har vist seg svært effektivt å fjerne serum amyoid A og kan vurderes som mer spesifikk terapi mot amyloiddepot.

Oppfølging

Amyloidose kan monitoreres ved 123I -scintigrafi i tillegg til målinger av betennelse (inflammasjon) og undersøkelser som viser organfunksjoner.

Prognose

Amyloidose er i utgangspunktet alvorlig, men er avhengig av hvilken form som foreligger, hvilke organ som er angrepne og hvor omfattende sykdommen er.

Feil diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Litteratur

Palm