MBL mangel , Mannose bindende lektin -mangel 4.4/5 (5)

Share Button

Mannose bindende lektin (MBL) -mangel (ICD-10 D84.8)

Definisjon

MBL er et akutt-fase-protein. Noen personer har vedvarende lave MBL verdier i blodet, noe som øker risiko for alvorligere forløp av infeksjoner, særlig meningokokk-sykdom. MBL-mangel øker tromboemboli risiko (blodpropper). MBL-mangel kan antakelig gi økt komplikasjonsrisiko ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter

Forekomst

Ca. 5% av befolkningen har MBL-mangel

Klinisk betydning

MBL-mangel forårsaker ikke sykdom i seg selv, men kan øke alvorlighetsgrad av infeksjoner. Også forløpet av autoimmune sykdommer (bindevevssykdommer og vaskulitt) kan påvirkes.

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Forebyggende tiltak mot infeksjon (vaksiner, sårstell, antibiotika) er aktuelt. Substitusjon med immunglobuliner ved lave IgG-verdier i blodet.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden