Artritt

Print Friendly
Share Button

Rheumatoid_arthritis_joint

Illustrasjonen er fra :http://www.niams.nih.gov/hi/topics/arthritis/rahandout.htm


Atritt (”leddbetennelse, ”synovitt”)

Definisjon

 • Betennelse i ett- eller flere ledd (henholdsvis mono- og polyartritt)
 • ”Synovitt” beskriver egentlig den revmatiske betennelsen som kan ses ved vevsprøve (biopsi) fra innsiden av et artritt-ledd. I praksis brukes ordet ”synovitt” også for leddbetennelse/artritt
 • På norsk skiller vi artritt fra artrose (engelsk: osteo-arthritis)
  • Artrose kalles ofte ”slitasjegikt” og har mindre grad av betennelse enn artritt
 • De fleste former for artritt skyldes et feilaktig angrep fra vårt eget immunsystem etter utløsende årsaker er oftest ukjent

Artrittsykdommer

Symptomer

 • Leddsmerte (artralgi)
 • Leddstivhet
 • Leddhevelse
 • Økt varme i huden over leddet
 • Rødhet (erythem) kan forekomme, særlig ved akutte tilstander der urinsyregikt eller septisk artritt skal mistenkes

Diagnose

 • En erfaren lege vil gjenkjenne artritt ved klinisk undersøkelse av ledd
 • Blodprøver viser vanligvis forhøyet CRP og SR (senkningsreaksjon)
 • Ved leddgikt (RA), SLE og enkelte vaskulitt-sykdommer er ofte spesielle antistoff typiske
 • Urinsyregikt har vanligvis tydelig forhøyet urinsyrenivå i blod og typiske krystaller ved leddvæskeundersøkelse (via revmatolog)
 • Septisk artritt påvises ved dyrkning av leddvæske og/eller PCR teknikk
 • Ultralyd og/eller MR av ledd kan påvise tidlige tegn på artritt
 • Røntgenforandringer kommer i senere sykdomsstadier

Behandling

 • Ved kronisk revmatisk betennelse dempes overaktiviteten i immunsystemet med immundempende medikamenter for å hindre utvikling av leddskade
 • Initialt kan Prednisolon og/eller leddpunksjoner være aktuelt
 • Tapping og injeksjon av et kortisonmedikament brukes ofte for knær og andre store ledd
 • Ved kroniske artrittsykdommer som leddgikt (RA), SLE og lignende tilstander suppleres ofte med Methotrexate tabletter eller sprøyter
 • Ved behov brukes også ”biologisk behandling” som Remsima/Remicade, Enbrel, Humira, MabThera med flere.
 • Urinsyregikt kan forebygges med Allopur, Zyloric og andre medikamenter
 • Septisk artritt og borrelia-artritt må behandles med antibiotika

Henvisning til revmatolog

 • Vanligvis henvises til revmatolog eller revmatologisk avdeling via fastlege etter at forundersøkelser (vurdering av angrepne ledd, blod- og urinprøver) er gjort. I Oslo håndteres primære artritt-sykdommer ved Diakonhjemmet sykehus (Revmatologisk avdeling), mens bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter tas hånd om ved Rikshospitalet (Revmatologis seksjon)

Dine rettigheter ved artritt (Norsk Revmatikerforbund)

Palm