JIA Systemisk type (Stills sykdom)

Print Friendly
Share Button

Juvenil artritt systemisk type (ICD-10 M08.2)

Forekomst

Denne formen for barneleddgikt utgjør 10% av alle JIA og forekommer like hyppig blant jenter som gutter. Det finnes også en voksen form (adult Stills sykdom)

Sykdomsalder

Vanligste sykdomsdebut er 2-4 års alder.

Symptomer

Typisk er daglige febertopper over minst 2 uker (uten effekt av eventuelle antibiotikakurer). Et lyserødt (”laksefarge”) kan følge febertoppene og forstørrede lymfeknuter, lever og milt forekommer. Artritt (leddbetennelse) i ett eller flere ledd (knær, håndledd, ankler, fingre, nakke eller hofter hører med. Noen får betennelse i hjerteposen (perikarditt), i lungehinner (pleuritt) eller i buhinner (peritonitt).

Blodprøver viser høye betennelsesprøver (CRP og SR), samt høyt antall hvite blodlegemer, blodplater og høy ferritin.

Behandling

Enkelte har tilstrekkelig effekt av NSAID (f eks ibuprofen eller naproxen), men ofte kommer en ikke utenom mer effektive, sykdomsdempende medikamenter. Tidligere ble prednisolon (et kortison) eller Methotrexate mye brukt, mens de senere år har biologiske medikamenter, særlig anakinra (Kineret) vært brukt med god respons hos mange. Andre biologiske legemidler kan også være aktuelle i vanskelge tilfeller.

Mer her

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016