Biotilsvarende legemidler

Print Friendly
Share Button

Bio-tilsvarende legemidler. Biosimilars

Når patenttiden til et originalt legemiddel er gått ut (ofte etter 15 år), kan andre enn de som har opphavsrettighetene produsere tilsvarende medikament. De slipper da mye av utviklingskostnadene, og det nye legemidlet blir billigere. Siden biologiske legemidler er svært kostbare, betyr omtrent 30% kostnadsbesparelser flere ti-tusen kroner årlig for hver pasientbehandling. Sparte legemiddelkostnader kan anvendes innen andre deler av helsevesenet.

Biotilsvarende antirevmatiske legemidler

Biologisk legemiddel: Et biologisk legemiddel som Remicade (infliximab), Enbrel (etanercept) og Humira (adalimumab) er laget ved hjelp av levende organismer som bakterier, sopp og cellekulturer og kalles derfor ”biologiske legemidler”. De biologisk legemidlene som brukes mot revmatiske sykdommer er såkalte monoklonale antistoffer som blokkerer deler av immunsystemet.

Biotilsvarende legemiddel er laget med utgangspunkt i et originalt biologisk legemiddel.

Effekten av biotilsvarende legemiddel skal være lik originalen.

Bivirkningene skal ikke skille seg fra originalpreparatet

Usikkerhet består likevel vedrørende virkninger og bivirkninger siden produksjonen av biotilsvarende legemidler er svært kompleks. Kopi-produsenten må utvikle egne cellekolonier og lage syntetiske gener som koder for et protein som er så likt originalen som mulig. Selv om omfattende effekt og sikkerhetsstudier er gjort, er medikamentene ikke helt identiske.

Bruken av Remsima som biotilsvarende legemiddel til Remicade har økt kraftig i Norge siden introduksjonen i februar 2014 og utgjør pr 2015 75% av markedet. I Danmark var tilsvarende hele 94%, men den i Sverige bare 6,7% (pr Sept 2015 ihht Dagens Medisin)

Ny norsk medikamentstudie: For å undersøke om bytte til biotilsvarende legemidler er ukomplisert, er det gjennomført en egen studie («The NOR-Swich study«). Leder for studien var professor Tore Kvien ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Studien har stor interesse nasjonalt og internasjonalt, og det ble bevilget midler fra statsbudsjettet for gjennomføringen. Resultatene ble lagt frem i 2016 og viste at effekt og bivirkningsforekomst for biotilsvarende infliximab (Remsima, Inflektra) var sammenlignbar med originalpreparatet (Remicade). Bytte fra originalpreparatet til biotilsvarende legemiddel er derfor ansett trygt.

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016