CellCept

Print Friendly
Share Button

CellCept (Sykdomsmodifiserende medikament som inneholder mykofenolat mofetil, tabletter, 1000-1.500 mg morgen og kveld).

  • Søkes individuell refusjon i Norge på «Blå resept» via HELFO

Beregning av riktig dose via i måleverdi i blod serum (AUC=Areal under curve)

  • Prøver tas
    1. Før medikamentinntak (C0)
    2. Etter 30 min (C0,5)
    3. Etter 2 timer (C2).
  • AUC 30-70 er OK
  • OBS! protonpumpehemmere nedsetter mykofenolatnivået med 20-40% pga redusert absorption. Fare for mykofenolat overdosering dersom protonpumpehemmer-behandling avsluttes uten dosejustering av CellCept

Pasientinformasjon

Palm