CellCept

Print Friendly
Share Button

CellCept (Sykdomsdempende mykofenolat mofetil tabletter, 1000-1.500 mg morgen og kveld).

 • Søkes individuell godkjenning på Blå resept via HELFO

Måle om dosen er riktig i serum (AUC=Areal under curve)

 • Prøver tas
  1. Før medikamentinntak (C0)
  2. Etter 30 min (C0,5)
  3. Etter 2 timer (C2).
 • AUC 30-70 er OK
 • OBS! protonpumpehemmere nedsetter mykofenolatspeilet 20-40% pga redusert absorption. Fare for mykofenolat overdosering dersom protonpumpehemmer-behandling avsluttes uten dosejusetering av CellCept.
 • Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

  Palm 2016