Cimzia

Print Friendly
Share Button

Definisjon

 • Cimzia er biologisk behandling som blokkerer TNF-alfa. Injeksjoner. Virkestoff er certolizumab

Før behandlingsstart

 • Informer deg godt om det aktuelle medikamentet («ditt medikament»)
 • Utelukk tegn på infeksjoner (tuberkulose, hepatitt B og C, etc)

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes

Dosering

Vanlig dosering mot Revmatoid artritt hos voksne:

 • 200mg injeksjon under huden (subcutant) hver 2. uke
 • 400mg hver 4. uke kan vurderes
 • Oppstart: Dobbel dose første tre ganger
 • Kombinasjon med Methotreaxte er vanlig

Medisinske kontroller / oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

 • Referanseområde ved serumkonsentrasjonsmålinger: 15-30mg/L

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm