Sandimmun Neoral

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Sandimmun Neoral brukes som immundempende middel ved revmatisk sykdom og etter organtransplantasjoner.

Dose for voksne med revmatoid artritt (leddgikt)

  • Vanlig dose er 3mg/kg/døgn fordelt på to døgndoser. Startdose for en gjennomsnittlig tung, voksen person er 75-125mg to ganger daglig, økende til 150-250mg x2, avhengig av vekt og eventuelle bivirkninger
  • OBS! Blodtrykk kan stige under behandlingen

Serumnivå før tabelttinntak og etter to timer

  • (0-prøve) kan være 80-200ng/ml (som etter nyretransplantasjon)
  • Serumnivå 2 timer etter tablettinntak: 600-800 ng/ml

Kontroller

  • Utenom regelmessige blodprøver, skal også blodtrykk kontrolleres

Pasientinformansjon her

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016