Depresjon

Print Friendly
Share Button
AFP6E1

Bildereferanse: https://www.flickr.com/photos/alachuacounty/


Depresjon ved revmatisk sykdom (ICD-10 F32)

Definisjon

Sykdom preget av vedvarende lavt stemningsleie, lav selvfølelse og tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Kronisk revmatisk sykdom (revmatisme) med smerter, redusert søvn og fysisk funksjonstap disponerer for utvikling av depresjon.

Symptomer

 • Hjelpeløshet
 • Håpløshet
 • Verdiløshet
 • Kverntanker
 • Bekymringer for fremtiden
 • Grubling over fortiden
 • «livet er ikke verdt å leve»
 • Skyld
 • Ensomhet
 • Redusert konsentrasjon og hukommelse
 • Vansker med å ta avgjørelser
 • Tanker om selvmord
 • Tap av glede ved aktiviteter som en tidligere satte pris på
 • Søvn
  • For lite søvn
  • For mye søvn forekommer også
 • Appetitt
  • Redusert eller økt (særlig for karbohydrater)
 • Ledd– og muskelsmerter
 • Utmattelse
 • Urolig mage, vekslende avføring
 • Sosial isolering
 • Irritabilitet, uro
 • Redusert initiativ og motivasjon

Tester på depresjon: MADRS (brukes ved legeundersøkelse)

Differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som kan etterligne depresjon (for eksempel lavt stoffskifte). Nærmere legevurdering av symptomene er svært viktig.

Behandling

 • Forebygging
  • Regelmessig og tilstrekkelig søvn
  • Unngå mye alkohol
  • Ikke rusmidler
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Sosial aktivitet sammen med andre

Viktig å ta symptomer opp med legen (primært fastlegen). Effektiv behandling finnes.

 • Samtaleterapi
 • Medikamenter
 • Annet

Litteratur

Palm