Fibromyalgi

Print Friendly
Share Button

"Tender points fibromyalgia svg" by Sav vas - Own work

Definisjon

Fibromyalgi er en vanlig årsak til kroniske, utbredte (generaliserte) smerter i muskler, senefester og ledd, mest blant voksne kvinner. Smertene påvirker nattesøvnen, konsentrasjonsevnen og kan bidra til utmattelse (fatigue) depresjon. Smerteterskelen er nedsatt og en rekke kropslige symptomer rapporteres (Ref: Wolfe F, 2015). Det påvises ikke revmatisk inflammasjon (betennelse) og sykdommen er ikke en systemisk bindevevssykdom eller en vaskulitt.Fibromyalgi inngår blant tilstander uten medisinsk forklarte fysiske årsaker (MUPS).

Symptomer

 • Kroniske smerter i muskler, ledd og senefester
 • Nakke og hodepine
 • Stivhet, særlig etter fysisk aktivitet
 • Frossenhet, følelse av feber
 • Varierende nummenhet i hender og føtter
 • Følelse av hevelser
 • Øyeirritasjon
 • Ubehag av lys og lyder
 • Følelse av klump i halsen
 • Vekslende løs- og hard avføring, luftplager
 • Redusert søvn
 • Slitenhet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Symptomene utvikles gradvis, oftest over flere år

Sykdomsårsak

Sykdomsårsaken er ukjent, men smertene forverres av generelle spenninger og stress

Forekomst

Omtrent 2-3% av befolkningen har sykdommen definert ved aktuelle kriterier (se nedenfor). De fleste er kvinner i aldersgruppen 20-49, der en anslår at ca 10% har fibromyalgi (Ref: Forseth KO, 1992)

Utredning

Vanligis skjer utredning hos allmennlege/fastlege som stiller diagnosen. Enkelte blir henvist til revmatolog for å bekrefte diagnosen. Oftest er det ikke nødvendig med videre oppfølging hos spesialist.

 • Utredning og forløp viser normale blodprøver, røntgen, MR og ingen tegn på utvikling av organskade

Kriterier for diagnose

Det er vanlig å stille diagnosen (Ref: Wolfe F, 1990) når

 1. En har daglige, betydelige smerter i begge armer, begge ben og i nakke eller rygg, forutsatt at disse har vart i mer enn 3 måneder (kronisk generalisert revmatisk smerte).
 2. I tillegg kreves ved undersøkelse at det er tydelige smerter i minst 11 av 18 definerte punkter ved et visst trykk («tenderpoints»)

Det forutsettes at ikke andre årsaker til smerten påvises (Differensialdiagnoser)

Feil Diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Medikamenter

  • Flere typer medikamenter er utprøvd
  • Sarotex 10-25 mg tatt en time før sengetid kan bedre søvnen og smertene hos noen (men mange opplever i starten «hang-over» med økt tretthet neste morgen)
  • Mer om medikamenter her: Forseth KO 2006
  • Ingen medikamenter er spesielt effektive
  • Bivirkninger overstiger ofte eventuell effekt
 • Informasjon

  • God informasjon om tilstanden er viktig for å mestre den på best mulig måte
 • Fysisk aktivitet

  • Det legges mest vekt på tilpasset fysisk aktivitet, smerte-mestringsteknikker og tiltak for å bedre nattesøvn
 • Varme og klima

  • Noen har nytte av øvelser i varmt vann og avspenningsøvelser
  • De fleste med fibromyalgi føler mindre smerte og stivhet ved opphold i varmt klima. Forskning støtter at rehabilitering i varmt klima har bedre effekt (ref: Clarke-Jenssen AC, 2014)

Prognose

 • De fleste vil være plaget med smerter i mange år
 • Intensiteten varierer
 • Etter 16 år angir to av tre at de har det bedre enn på diagnosetidspunktet
 • Det er ikke påvist at fibromyalgi utvikler seg til sykdom som skader ledd, muskler eller indre organer

Rettigheter ved fibromyalgi (Norsk Revmatikerforbund)

Utredning av fibromyalgi

Henvisning til spesialist

Mer informasjon: Wikipedia norsk

Enda mer her: Wikipedia engelsk
Palm