Henvisning til revmatolog

Print Friendly
Share Button

Henvisning til revmatologi ved mistanke om revmatisk sykdom

Fordeling av funksjoner i Oslo

  • For pasienter som bor utenfor Oslo kan henvises eller overføres til OUS, Rikshospitalet som «second opinion», helst via lokal revmatologisk avdeling

For pasienter som vil forberede seg på undersøkelse hos spesialist

For leger som ønsker å henvise til spesialist i revmatologi

Palm