Henvisning til revmatolog

Print Friendly
Share Button

Henvisning til revmatologi ved mistanke om revmatisk sykdom

Fordeling av funksjoner i Oslo

  • For pasienter som bor utenfor Oslo kan henvises eller overføres til OUS, Rikshospitalet som «second opinion», helst via lokal revmatologisk avdeling

Nedenfor er forslag til innhold i henvisninger

Palm