Henvisningsrutiner

Print Friendly
Share Button

Henvisning til revmatologi ved mistanke om revmatisk sykdom

Funksjonsfordeling i Oslo

  • For pasienter utenfor Oslo som ønskes revmatologisk vurdert ved OUS, Rikshospitalet som «second opinion», ønskes henvisning via lokal revmatologisk avdeling.

Nedenfor er forslag til innhold i henvisninger

Palm