Leger: Henvisning, journal og utredning

Print Friendly
Share Button

Leger og annet helsepersonell

Tips om henvisning, journal og utredning

Henvisningen til revmatolog

Funksjonsfordeling i Oslo

Utredning (sjekklister)

Stikkord for journalskriving

  • «Differensialdiagnoser» og «Klassifikasjonskriterier» er listet under sidene for disse tilstandene

Ved Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet brukes mer spesialiserte utredningsprosedyrer og avanserte retningslinjer for behandling. Dette fordi spesielt kompliserte tilfeller ofte behandles der, og behandlingen tilpasses hver enkelt tilfelle.

Spesialkompetanse på systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter er samlet ved Revmatologisk seksjon i Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet som er landets største avdeling for disse tilstandene. Avdelingen har primært ansvar for pasienter bosatt i Oslo og en regionfunksjon for Helse Sør-Øst. Pasienter fra andre regioner vurderes etter henvisning, fortrinnsvis via lokalsykehuset, så langt kapasiteten rekker.
Palm