Leger: Henvisning, journal og utredning

Print Friendly
Share Button

Leger og annet helsepersonell

Tips om henvisning, journal og utredning

Henvisningen til revmatolog

Funksjonsfordeling i Oslo

Utredning (sjekklister)

Stikkord for journalskriving

  • «Differensialdiagnoser» og «Klassifikasjonskriterier» er listet under sidene for disse tilstandene

Ved Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet brukes mer spesialiserte utredningsprosedyrer og avanserte retningslinjer for behandling. Dette fordi spesielt kompliserte tilfeller ofte behandles der, og behandlingen tilpasses hver enkelt tilfelle.

Spesialkompetanse på systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter er samlet ved Revmatologisk seksjon i Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet som er landets største avdeling med spesialkompatanse for disse tilstandene. Avdelingen mottar primært pasienter fra Helse Sør-Øst. Pasienter fra andre regioner vurderes etter henvisning via lokal sykehusavdeling, så langt kapasiteten rekker.
Palm