MBL-mangel

Print Friendly
Share Button

Mannosebindende lektin (MBL) -mangel (ICD-10 D84.8)

Definisjon

MBL er et akutt-fase-protein. Noen personer har vedvarende lave MBL verdier i blodet., noe som øker risiko for alvorligere forløp av infeksjoner, særlig meningokokk-sykdom. MBL-mangel økter også tromboembolirisiko (blodpropper), og en mistenker at MBL-mangel kan gi økt komplikasjonsrisiko ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter.

Forekomst

  • ca 5% av befolkningen

Klinisk betydning

MBL-mangel forårsaker ikke sykdom i seg selv, men økter alvorlighetsgrad av infeksjoner. Også forløpet av autoimmune sykdommer (bindevevssykdommer og vaskulitt) kan påvirkes.

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Forebyggende tiltak mot infeksjon (hygiene, vaksiner, sårstell, antibiotika) er aktuelt. Substitusjon med immunglobulinger ved samtidig lave IgG-verdier i blod.

Litteratur

Palm