Muskeldystrofi

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Muskeldystrofier  er en gruppe arvelige, progressive muskelsykdommer

Ulike typer

 • Limb-girdle

  • Flere typer
  • Gentester er mulig
  • Spontan mutasjon i CAV3 genet og delvis caveolin3 mangel med høy CK, men uten muskelsvikt forekommer
  • Oftest gutter
  • Start mellom tidlig barnealder og voksen
  • Scapulohumoral type
  • Pelvifemoral type
  • Autosomal resisive og dominante typer
  • CK forhøyet
 • Duchenne muskeldystrofi

  • Påvises i barnealder (gen-test)
   • Forsinket egen gangfunksjon (går ved ca 2 års alder)
   • Fra 3-4 års alder oppstår problemer med å hoppe, løpe, trappegange
   • Ofte forstørrede leggmuskler
   • Fra 5-8 år: Vaggende gange
  • X-bundet recesiv arv: Nesten bare blant gutter blir syke. Kvinnelige bærere (oftest uten symptomer). Fostervannsdiagnositkk i svangerskap er mulig
  • Mutasjon i DMD-genet (på kromosom Xp21)
  • Forekomst: 1 pr 3.500-6000 nyfødte gutter
  • Ca 10% utvikler isolert kardiomyopati (hjertesykdom)
 • Facioscapulær

  • Ved 20 års alder har 90% typiske trekk
  • Muskelsvakhet i ansikt, scapula, overarmer, legger
  • Asymmetrisk
  • Smetre (55-80%)
  • Øyeaffeksjon (retina hos 50-75%)
  • Hørselstap
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Kognitive problem
 • Myotonisk dystrofi

  • Myotoni med forsinket relaksasjon
  • Familiært
  • Proksimale muskler
  • Fingerfleksorer
  • Gentest
 • Emery-Dreifuss dystrofi

  • Debut oftest fra barnealder til ten-årene
  • Muskelkontrakturer  (albuer, ankler, nakke)
  • Hjerteaffeksjon (arrytmier)
  • Nesten alle er X-kromosomalt nedarvet og affiserer gutter
  • Forekomst ca 1 pr 100.000 personer
 • Arvelige metabolske myopatier
  • Carbohydrat og lipid metabolisme
  • Test blodprøver på laktat, pyruvat, LD, urinsyre, løselig og total carnitin, ketoner, glukose, ammoniakk, myoglobin, lever transaminaser, kalium, calcium, fosfat, kreatinin, acylcarnitin
  • Test urin på ketoner, myoglobin, dicarboksystiske syrer, acylglyciner
  • EMG
  • Iskjemisk og aerobisk belastningstester
  • Muskelbiopsi
  • DNA gentester

Differensialdiagnoser

 • Myositt
  • Polymyositt
  • Dermatomyositt
  • Inklusjonslegememyositt

Litteratur

Palm