Osteoporose

Print Friendly
Share Button

Osteoporose Bone_normal_and_degraded_micro_structure

Benskjørhet (osteoporose) er en tilstand der benmassen er lav og konstruksjonen (arkitekturen) i benvevet er skadet. I skjelettet skjer hele tiden en samtidig oppbygging og nedbryting. Lav benmasse oppstår når nedbrytningen overstiger oppbyggingen over tid. Legemiddelbehandling (se nedenfor) kan redusere nedbrytning eller øke oppbygging. Osteoporose er ingen systemisk bindevevssykdom eller vaskulitt, men sees ofte som komplikasjon til kortisonbehandling (Prednisolon). Eldre kvinner og personer som har brukt mye prednisolon eller annen kortison over lang tider spesielt utsatt.

Definisjoner

 • Ved DEXA-måling er T-skår -2,5 eller lavere
 • Ved «alvorlig osteoporose» foreligger osteoporotisk brudd i tillegg
 • «Osteopeni» er T-skår mellom -1.0 og -2.5

Symptomer

Osteoporose gir ingen symptomer før et brudd oppstår. Slike brudd er oftest smertefulle og kan oppstå nesten spontant i ryggvirvler, håndledd, lårhals, ribben og i andre deler av skjelettet, selv ved liten belastning eller skade.

Risokofaktorer

 • Eldre kvinner (lang tid siden menopause / avsluttet menstruasjoner)
 • Kortisonbruk (prednisolon) over lang tid, lav kroppsvekt,
 • Ensidig kosthold med lav inntak av kalk og D-vitaminer
 • Lite soleksponering (lite D-vitamin)
 • Redusert opptak fra tarm (f eks ved tarmsykdommer).
 • Røking og høyt alkoholforbruk
 • Lite fysisk aktivitet
 • Lav kroppsvekt
 • Stoffskiftesykdom (hyperthyreose)
 • Hyperparathyreoidose (høy s-calcium og høy PTH (parathormon)

Forebygging

Bør gjøres hos personer med betydelige risikofaktorer. Terskelen for å gjøre en bentettehetsmåling bør også være lav.

 • Ved langvarig bruk av prednisolon eller andre kortison-preparater bør Kalsium og D-vitamin gis (f eks Calcigran Forte tyggetabl 1000mg/dag eller Kalcipos som kan svelges)
 • Hvis samtidig lav benmasse suppleres ofte med alendronat eller et annet bisfosfonat i en periode.

Diagnose

Osteoporose påvises vanligvis ved bentetthet/benmasse-måling. Det benyttes da en liten mengde røntgenstråler ved såkalt dual energy X-ray absorptiometri (DEXA-måling). Mange revmatologiske avdelinger og røntgeninstitutter har slike maskiner og mottar henvisning fra allmennleger/fastleger.

Tolkning av måleverdier ved DEXA

 • Ved normal bentetthet er såkalt T-skår over -1,0
 • Ved såkalt osteopeni (forstadium til osteoporose) er T-skår mellom -1,0 og -2,5
 • Osteoporose defineres ved T-skår -2,5 eller mindre
 • Z-skår oppgis også ofte og viser hvordan bentettheten er i prosent sammenlignet med friske i samme aldergruppe
 • Selv om benmassen som måles vanligvis korrelerer godt med risiko for brudd, viser ikke måleverdiene hvordan arkitekturen i bensubstansen er. Derfor kan svak benbygning forekomme selv om benttetthet/benmasse er bra
 • Kontrollmåling av bentetthet gjøres ofte etter ca 2 år for å se om det er forbedring (etter behandling) eller utvikling til det verre og da indikasjon for flere tiltak

Behandling

 • Redusere eventuell kortisondose (prednisolon) hvis mulig
 • Fjerne andre risikofaktorer (se over)
 • Kalk og D-vitamin (eks Calcigran Forte 1000mg/dag)
 • Tilpasset fysisk aktivitet
 • Sol
 • Legemidler som reduserer nedbrytning av benmasse (antiresorptive medikamenter):
  • Bisfosfonater for eksempel Alendronat
   • Ved bruk lenger enn 5 år, må hensikten vurderes nøye
   • Reduserer risiko for nye brudd med 40-70%
  • RANKL antistoff, Prolia (densunumab)
  • SERM (Østrogen reseptor regulerende stoffer), Evista (raloxifen)
   • Til kvinner
  • Østrogen
   • Til kvinner
 • Benmasse-byggende (anabole) legemidler
  • Teriparatide, Forsteo
   • En injeksjon (med «penn») daglig i maksimalt 24 måneder

Litteratur

Palm