Revmatoid artritt (RA)

Print Friendly
Share Button
Arthrite_rhumatoide(1)

Definisjon

Revmatoid artritt betegnes som «leddgikt» og i blant forvekslet med artrose («slitasjegikt»), psoriasisgikt, urinsyregikt og revmatiske smertetilstander som fibromyalgi. Typisk for revmatoid artritt er imidlertid kronisk leddbetennelse (artritt) i flere leddområder samtidig (polyartritt) og allmenntilstanden er påvirket. Leddhevelser er ganske bløte å kjenne på, vanligvis lett å skille fra normale ledd og blodprøver viser typiske forandringer (se nedenfor). Ikke alle har sterke leddsmerter, men stivhet i ledd er vanlig, ofte før hevelsene kommer til syne.

Forekomst

Symptomer

 • Uten kjent årsak kjennes at flere ledd virker stive og ømme ved sykdomsstart, noe varme og hovne (artritt)
 • Særlig suspekt er vedvarende, tydelige hevelser i håndledd, fingerledd (grunnleddene = ”knokene”) og i fremre del av føttene (følelse av å ”gå på puter”)
 • Også knær, ankler, albuer, skuldre, kjeveledd og nakke angripes ofte. Fingrenes ytterste ledd (nærmest neglene) angripes ikke, utenom i tommelen.
 • Typisk er at de samme leddene på begge sider av kroppen angripes, men ikke nødvendigvis samtidig (symmetrisk leddaffeksjon)
 • Ca 7% får «Revmaknuter» som er ufarlige, harde knuter under huden, ofte over strekksiden av albuer eller over fingre.

Diagnose

 • Diagnose må stilles av lege, fortrinnsvis en spesialist i revmatologi
 • Det vanligste er at almenlege/fastlege gjør en vurdering av symptomer, tar de aktuelle blodprøver og henviser til nærmeste revmatologisk avdeling eller til en praktiserende revmatolog
 • Spesialundersøkelser av ledd for å bekrefte diagnosen kan være
  • Ultralyd
  • MR (magnetresonanstomografi)
  • Røntgenbilder
 • Blodprøver er viktige. Nesten alle har forhøyet CRP og «blodsenkningsreaksjon» (SR). De fleste har også det mer typiske anti-CCP (ACPA), også før sykdommen bryter ut
 • I forskningssammenheng blir spesielle kriterier brukt for å stille leddgiktsdiagnose
 • Ved behandling av RA er det viktig å starte tidlig. Behandlingseffekten er da størst

Komplikasjoner

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Kortisoninjeksjoner

  • Hovne ledd kan tappes og injiseres med kortison som har god effekt. Likevel residiverer sykdommen (kommer tilbake). Immundempende medikamenter er oftest nødvendig og medikamentene må tas regelmessig over flere år
 • Kortison / Prednison / Prednisolon

  • Over de første uker brukes ofte Prednisolon (kortison), men i ganske lave doser (15-5 mg/dag). Effekten kommer raskt (innen få dager). Senere trappes nosen ned
 • Methotrexat

  • For å redusere bivirkninger av kortison på sikt suppleres oftest med Methotrexate i form av tabletter en dag i uken eller ukentlig en injeksjon (Metex). Effekten av Methotrexate forventes etter 6-8 uker. Methotrexate har bidratt til at personer med leddgikt nå har mindre aggressiv sykdom og får mindre skader på leddene
 • Andre effektive legemidler

  • Det finnes en rekke andre medikamenter som i likhet med Methotrexate har effekt både på symptomer og på forløpet av sykdommen
  • Slike medikamenter er (i alfabetisk rekkefølge) Arava (lefunomid), Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab), Cimcia (certolizumab), Kineret (anakinra), Mabthera (rituximab), Metex (methotrexat), Orensia (abatacept), Plaquenil (hydroksyklorokin), Remicade (infliximab), RoActemra (tocilizumab). Du kan lese om disse enkelte medikamentene ved å klikke på navnene.

Henvisningen til spesialist

Journalskriving ved RA

Prognose og leveutsikter

De aller fleste har effekt av Methotrexate som ofte oppfattes som «gullstandarden» i behandlingen. Likevel vil mange fortsatt ha aktiv sykdom som gir smerter og reduserer den fysiske funksjonen på sikt. Ved å legge et «biologisk» medikament, oftest en TNF-hemmer (for eksempel Remicade, Enbrel, Humira ), har ca 70% av pasientene bedre behandlingseffekt.

RA sykdommen utvikler seg svært forskjellig fra person til person og behandlingsresponsen er også individuell. Likevel er forløpet generelt sett mye mildere nå enn før Methotrexate og de nyere medikamentene kom på markedet. Et tegn på det er at  behovet for leddoperasjoner er blitt kraftig redusert blant personer med RA.

Svangerskap

EULAR anbefalinger

Guidelines, kriterier og diverse linker (EMEUNET)

Rettigheter ved revmatoid artritt (Norsk Revmatiker Forbund)

Litteratur

Palm