Silikon

Print Friendly
Share Button

Silikonproteser og revmatiske sykdommer

Brystproteser av silikon er siden 1980-90 tallet mistenkt å forårsake systemiske bindevevssykdommer eller utløse forhøyede ”revmaprøver ” (antistoff). Dette har ikke gått upåaktet hen. De siste årene har ingen andre medisinske implantater blitt grundigere undersøkt enn silikonholdige brystproteser. Selv om det synes å foreligge noe uenighet innad i det medisinske miljøet (se ASIA-syndromer), foreligger nå resultater fra store studier med flere ti-års oppfølging. Resultatene besvarer ulike spørsmål om kosmetiske brystproteser med silikon:

 • Foreligger økt fare for uspesifikke (ikke klart definerte) systemiske bindevevssykdommer?

  • Studiene tyder ikke på en slik sammenheng
 • Assosieres lekkasje fra silikonproteser (sprukne proteser) med systemisk bindevevssykdom?

 • Forekommer fibromyalgi oftere etter innsetting av silikonproteser?

  • Store studier viser ingen økt forekomst av fibromyalgi etter silikonproteser.
 • Oppstår unormale antistoff etter innsetting av silikonproteser?

  • En har testet blant annet for ANA, Revmatoide faktorer, kardiolipinantistoff og silikatantistoff i ulike studier uten at sammenhenger er funnet.

Oppsummering

 • Ubesvarte spørsmål

  • Er det å få silikonholdige brystproteser forbundet med økt risiko for sykdomsoppbluss?
   • Inntil gode studier foreligger får en resonere:
    • Siden silikonproteser over tid ikke er forbundet med økt forekomst av revmatisk sykdom, vil neppe silikon i seg selv utløse sykdomsoppbluss
    • Et hvert fysisk (og mentalt) inngrep kan imidlertid ”trigge” immunsystemet. Teoretisk kan dermed autoimmune systemiske bindevevssykdommer blusse opp selv om silikon i seg selv ikke er årsaken.
    • Fibromyalgi preges av generaliserte smerter. Ofte utløser små skader større forverring enn forventet. Kirurgiske inngrep av enhver art kan således forverre tilstanden.
   • Konklusjonen kan være at indikasjonen for silikonproteser må avveies mot potensiell risiko for økte plager fra den revmatiske sykdommen. Revmatolog og fastlege vil kunne bidra med individuelle råd
 • Kan enkelte bli syke av silikonproteser uten at det «slår ut» i studiene?
  • Ja, det kan ikke utelukkes. Studier baseres på et gjennomsnitt av mange. Enkelte med for eksempel spesiell genetisk disposisjon kan reagere annerledes enn flertallet uten at studieresulatet fanger dette opp.

Litteratur

Palm