Lunger ved SLE

Print Friendly
Share Button

 

 • Forekomst av alle typer lungeaffeksjon ved SLE: 63%, DLCO redusert hos 46%
 • Serositt 45-60%
 • Pleuritt 40-60% (=hyppigst: Immunkompleksnedslag, transsudat)
 • Lungeinfeksjon (bakteriell) hyppigst
 • Interstitial Lung Disease (ILD) 3% (gradvis symptomutvikling)
 • PAH 4% (primær eller sekundær ca 50%: Hjerteklaff, emboli, interstitiell lungesykdom), kombinasjoner (Ref: Parabu A, 2009)
 • Pneumonitt 1-4% (brå start, ofte ved sykdomsoppbluss). Diff.diagnose: lungeblødning (se nedenfor)
 • Lungeblødning/kapilaritt 2-4% (mortalitet 70-90%, Diff.Diagnoser: WG, MPA, Goodpastures, Cryoglobulinemi, Behcet)(ref: Ednalino C, 2015)
 • Emboli 10% (antifosfolipidsyndrom)
 • Shrinking lungs 10% (diafragma dysfunksjon, myopati)
 • Medikamentbivirkning: cyclofosfamid, methotrexat
 • Lungecancer (Bin J, 2007)

Litteratur: Allen D, 2012

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm 2015