Stiff Person Syndrom

Print Friendly
Share Button

Stiff person syndrome (SPS) = Autoimmunt stivhetssyndrom. ICD-10 M62

Definisjon

Sjelden, nevrologisk sykdom med økende stivhet og kramper særlig i ryggmuskler.

Symptomer

 • De fleste får sykdommen i 30-70 års alder
 • Smerter som er kronisk og økende over tid
 • Ryggmuskler spenner seg, er stive og har episoder med sterke kramper
 • Svært ømfintlig (kramper) for uventet fysisk kontakt og for lyd
 • Ryggen får økende overstrekk (hyperlordose)
 • Magemuskler også affisert
 • Muskelstivhet medfører at kroppen stivner, først periodevis (dager-uker, senere mer vedvarende)
 • Spissfotstilling
 • Gangbesvær ”bisarr gange”
 • En variant av sykdommen angriper hovedsakelig bena (underekstremiteter)
 • Ca 25% har diabetes type I

Sykdomsårsaker

 • Autoimmun type
  • Ofte samtidig annen autoimmun sykdom
  • Antistoff mot GAD65 (glutamatdekarboksylase 65kD-isotype)
   • 60% av alle tilfellene
   • Analyse (serum og spinalvæske) på OUS, Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål og Haukeland Sykehus
   • GAD65 antistoff påvises også ved autoimmun epilepsi, inklusiv limbisk encefalitt (som kan være pataneoplastisk)
 • Paraneoplastisk type
  • Assosiert med ulike kreftsykdommer (neoplasmer)
  • Forskjellige, uspesifikke antistoff kan foreligge
 • Idiopatisk type
  • Ingen typiske antistoff eller kreftsykdom.
  • Utgjør ca 35% av tilfellene

Undersøkelsesfunn

 • Ved klinisk undersøkelse påvises
  • Hard muskulatur
  • Synlige simultane kontraksjoner av agonistisk og antagonistisk muskulatur
  • Overstrekk (hyperlordose) i rygg og nakke
  • Ekstremitetene stivner i ekstendert stilling (spissfot)
  • Bevegelser og eventuelle fall som hos en ”tinnsoldat”

Blodprøver

 • SR, CRP, CK, ANA, ANCA er normale
 • GAD65 analyseres ved OUS eller Haukeland Sykehus
  • Materiale: serum Volum(mL):0,5
  • Ved Stiff person syndrom skal prøven sendes til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål sykehus
  • Analysen utføres i serum og spinalvæske

EMG

 • Simultan agonist+antagonist aktivering som responderer på diazepam, ellers normal

MR Hode og rygg

 • Ingen spesielle funn

Spinalvæske

 • Antistoff mot GAD65 kan påvises, ellers normal

Diagnose

 • Åpenbar stivhet og rigiditet i rygg, nakke og magamuskler
 • Langsom progresjon over tid medfører redusert permanent bevegelse
 • Påfallende holdning med overstrekk i ryggen (hyperlordose)
 • Kramper utløs av uventet bevegelse, kontakt, lyd eller emosjonell ubalanse
 • Normal sesibilitet
 • EMG med aktivert muskelaktivitet og respons på diazepam
 • Normalt intelekt
 • Antistoff mot GAD65 (glutamatdekarboksylase 65kD-isotype) hos 60%

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

Prognose

 • Variabel, men ofte økende symptomer over tid
 • Eventuell sammenheng med kreftsykdom og diabetes type I må følges opp

Litteratur

Palm