Tannbehandling med refusjon

Print Friendly
Share Button

Tannlege 640px-Dentist.2

"Dentist.2" by Erik Christensen - Own work

Refusjon for tannbehandling (tannlegebehandling) ved sjeldne sykdommer.

Refusjonsordninger fra HELFO (NAV)

 • Sjeldne sykdommer som påvirker på tenner og tannkjøtt gir grunnlag for refusjon.
 • Kan også gjelde munntørrhet og tannskade påført ved Sjøgrens syndrom og andre kroniske, betennelsesaktige, revmatiske sykdommer (se nederste avsnitt på denne siden).

Definisjon av sjelden sykdom

Med sjeldne medisinske tilstander (smt) menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til ett tilfelle per 10.000 individer eller inntil 500 personer med sykdommen i Norge. Det er i tillegg krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være varig. Listen er videre delt i to, A-listen og B-listen.

 • Hvis en person har en diagnose i A-listen, oppfylles vilkår for stønad til nødvendig tannbehandling.
 • Diagnoser som omfattes av B-listen forutsetter at tannlegen i hvert enkelt tilfelle vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling.
 • Du trenger legebekreftelse på diagnosen
 • Munntørrhet: Se siste avsnitt på denne siden

A-listen

Sjeldne revmatiske (og relaterte-) sykdommer som får tannlegeutgifter refundert (pr mai 2014) (”A-listen”) (Ref: Helfo 2016)

B-listen

Det er en forutsetning at tannlegen i det enkelte tilfelle vurderer om tilstanden har medført økt behov for tannbehandling

 •  Du trenger legebekreftelse på diagnosen og på munntørrhet (for ekempel ved måling av spyttproduksjonen (sialometri, saliva-måling) eller tilsvarende fra tannlege.
 • Folketrygdens (NAV) definisjon av munntørrhet (Ref: Helse- og Omsorgsdepartementet, Det Gule Heftet 2016, s 23)
  • Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016: «Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der hyposalivasjon medfører økt kariesaktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min». «Det å ta et legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen»

Revmatiske sykdommer på B-listen (pr mai 2014)

(Ref Helfo 2016)

Munntørrhet som kan gi (delvis) refusjon

 • Dersom tannlegen kan dokumentere ved undersøkelsesresultater at du lider av munntørrhet, og at dette har medført flere hull i tennene, kan du ha rett til noe stønad fra HELFO. Dette gjelder blant annet for Sjøgrens syndrom.
 • Tannlegen må ha observert og dokumentert tilstanden i minst ett år før du kan få stønad.
 • Ved svært forhøyet kariesaktivitet kan det gjøres unntak fra observasjonstiden hvis spyttproduksjonen er lavere enn de grensene som fremgår av rundskrivet.
 • HELFO yter først og fremst stønad til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllingsmaterialer) for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt, kan du også få stønad til tannprotetisk behandling for de tapte tennene.
 • Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

Mer om dine rettigheter

Palm