Alkaptonuri (Ochronose) 4/5 (1)

Share Button

Definisjon på alkaptonuri

Alkaptonuri kalles også ochronose og er en sjelden, arvelig (genetisk) sykdom som medfører at aminosyrene fenyl-alanin og tyrosin ikke nedbrytes. Dermed hoper de seg opp / akkumuleres i blant annet i leddbrusk og hjerteklaffer. Sykdommen som er svært sjelden omfattes ikke av nyfødtscreening i Norge (pr 2022). Alkaptonuri påvises oftest av barneleger, men revmatiske symptomer gjør at revmatologisk vurdering også kan være aktuelt i noen tilfeller.

Forekomst av alkaptonuri

Alkaptonuri er svært sjelden. Antall nye tilfeller pr år (insidens) er mellom 1:250 000 og 1:1 000 000, noe som tilsvarer ca. 5-25 tilfeller i Norge. Arveligheten følger et autosomalt recessivt mønster.

Symptomer på alkaptonuri

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Alkaptonuri-PMC4707406_SaudiMedJ-36-1486-g001.png
Alkaptonuri. Urinen i glasset B har stått i 24 timer og er blitt mørk. Alajoulin OA, 2015. Openi. CC BY NC SA 3.0

De fleste med alkaptonuri har ingen symptomer i barndommen. I 30-årene utvikles typiske symptomer som omfatter påfallende tidlig ledd- og ryggsmerter på grunn av artrose (Ochronose) i hofter, knær («slitasjegikt») og i ryggen (spondylose). Over tid kan ryggen bli krum og skjev (kyfoskoliose). Tranghet for ryggmargen ses ved spinal stenose i høyere alder. Noen opplever tidlige symptomer på nyre- og gallesten, samt spyttkjertelsten med hevelse i store spyttkjertler (parotis, submandibularis).

Allerede i barnealder kan en observere påfallende brun urin som blir nesten svart hvis den står over tid. Dette kan lede til en tidlig diagnose.

Undersøkelser

Sykehistorien omfatter typiske symptomer som nevnt ovenfor.

Klinisk ved legeundersøkelse vurderes ledd og rygg med tanke på uvanlig tidlig artrose. Sent i sykdomsforløpet kan sener, inklusiv Akillessenen kan skades. Også benskjørhet (Osteoporose) kan utvikles. Hud, øyne og ører undersøkes fordi grå misfarging / pigmentering forekommer i hud, men også i øyne (på sclera) og ørebrusk. Hjertet kan angripes i form av hjerteklaff-sykdom (aorta- og mitralklaffer).

Laboratorieprøver i form av urintest for homogentisinsyre (HGA) er viktig for diagnosen. misfarget urin er ikke tilstrekkelig spesifikt. Homogentisinsyre i 24 timer urinsamling måles via gass chromatografi-mass spectrometri (GC-MS). Mengden som utskilles hver døgn ved alkaptonuri / ochronose er mellom 1 og 8 gram.

Gentester også av nær familie bidrar til kartlegging.

Bildediagnostikk påviser artrose med påfallende mye forkalkninger i ledd. I ryggen ses uvanlig kalk også i mellomvirvelskivene som kan fremstå som hvite på røntgen og CT eller som sorte ved DEXA scan (osteoporose-måling). Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi/Doppler) kan påvise hjerteklaff-forandringer og ved CT av hjertet er kransarteriene (koronararterier) ofte forkalket.

Diagnose

En tidlig diagnose er avgjørende for å kunne redusere senskader av sykdommen. Diagnosen bygger på symptomer og undersøkelsesfunn. Test av urin for homogentisinsyre er spesielt avgjørende sammen med påfølgende genetiske tester.

Lignende sykdommer (differensialdiagnoser) ved alkaptonuri

Behandling av alkaptonuri

Diett som reduserer inntaket av fenyl-alanin og tyrosin (veiledning via ernæringsfysiolog) forsøkes. Høye doser askorbinsyre (vitamin C) brukes, men på noe usikkert grunnlag.

Et nyere, lovende medikament er nitisinone. Dette har vist en klar effekt på sykdommen ved å hemme metabolismen av tyrosin til homogentinsyre.

Prognose

Smerter og redusert livskvalitet. Ofte behov for leddproteser. Ikke forkortet livslengde.

Referanser

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden