Fabrys sykdom 4.5/5 (4)

Share Button
Eksem i form av angiokeratomer ved Fabrys sykdom. Pintos-Morell G, Beck M – Eur. J. Pediatr. (2009), Open-i.

Definisjon

Fabrys sykdom er den vanligste blant de arvelige lysosomale lagringssykdommene og en såkalt sfingolipidose. Kvinner er bærere av arveanlegget, mens gutter/menn får mest symptomer av sykdommen (X-kromosomal recessiv sykdom). Genfeilen medfører enzymmangel (alfa-galaktosiderase (a-Gal A)). Dermed akkumuleres som medfører akkumulering spesielle fettstoffer (glykosfingolipider, globotriaosylceramide, Gb3) i nerver, hud, nyrer, hjerte, hjerne, øyne og skjelett. Symptomene kan være diffuse og Fabrys sykdom ofte forvekslet («den store imitator») med revmatisk bindevevssykdommer og andre.

Forekomst

Antall personer med Fabrys sykdom er usikkert, men er beregnet å være mellom en pr 17.000 og en pr 117.000 personer. Dermed er det ca. 100 tilfeller er kjent i Norge.

Symptomer på Fabrys sykdom

Symptomene som vanligvis begynner blant barn kan være vanskelige å tolke. Gutter med stadige uklare smerte i armer, ben og i mage/tarm kan gi mistanke om Fabrys sykdom. Mange organer kan rammes.

Skjelettet: Osteoporose: Differensialdiagnose: Andre årsaker til osteoporose blant barn. Bennekroser som

begynner gjennomsnittlig ved 10 års alder.

Nervesystemet: Brennende smerter, særlig i hender og føtter (Tynnfibernevropati).

Hærselsorgan: Tinnitus (øresus). Redusert hørsel. Svimmelhet.

Hjerneslag i relativt ung alder. Differensialdiagnose: DaDA2, Sneddons syndrom, antifosfolipid syndrom.

Nyrer; Protein i urinen (som kan skumme). Differensialdiagnose: Autoimmun nyrebetennelse ved blant annet SLE. Nyrecyster. Redusert nyrefunksjon

Hjerte: Rytmeforstyrrelser. Hjerteklaffskader (aorta- og mitralklaffer)

Hud: Angiokeratomer er små, ikke smertefulle kuler (papler/noduli), oftest på lår, magen og over bekkenområdet eller på hender (se foto ovenfor). Teleangiektasier. Anhidrose (mangel på svette). Raynauds-lignende hvite og kalde hender eller brennende smerter (som er utypisk for Raynauds fenomen)

Tørr munn og tørre øyne: Redusert spytt- og tåre produksjon. Differensialdiagnose Sjøgrens syndrom, Sarkoidose.

Øyne: Cornea verticillata (Hornhinnene blir uklare), Kan være debutsymptom

Annet: Utmattelse (Fatigue). Magesmerter. Vekttap

Undersøkelser ved Fabrys sykdom

Sykehistorien omfatter om gutter/menn i nær slekt har aktuelle symptomer (X-kromosomale arvelig). Typiske symptomer (se ovenfor) etterspørres.

Klinisk undersøkelse kan avdekke høyt blodtrykk, nedsatt nyrefunksjon, redusert tåreproduksjon (Schirmers test), forstørret hjerte med rytmeforstyrrelser, smertefulle nervesymptomer i hender og føtter, blødninger i huden, uklar linse og hornhinneforandringer i øyne. Hudforandringer med angiokeratomer, Raynaud-fenomen. 

Laboratorieprøver kan omfatte elektrolytter og nyrefunksjonsprøver. Urin kan vise proteiner og fettlegemer. Spesifikk diagnose kan stilles dersom det ved enzym analyse påvises for lav alpha-Gal A aktivitet i lymfocytter eller plasma.

Bildediagnostikk består av røntgen thoraks, ev CT av skjelett (osteonekroser), CT, CT-angiografi, MR, MR-angiografi og M-spektroskopi, samt DEXA scanning for osteoporose.

AndreEKG og ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) for kartlegging av hjertemanifestasjoner som rytmeforstyrrelse og strukturelle forandringer.

Vevsprøve (biopsi) fra hud eller nyrer kan bidra til diagnosen. Depoter av fettstoffer i form av glykolipider er typisk. Elektronmikroskopi av nyrevev viser konsentriske lag med inklusjoner i form av “zebra legemer”.

Diagnosen

Grundig sykehistorie (slekt/arv, symptomer), kliniske undersøkelse + måle nivå av alfa-galaktosiderase aktiviteten.

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser ved Fabrys sykdom

Behandling av Fabrys sykdom

Enzym-terapi (alfa-galaktosidase A) kan stanse sykdomsutviklingen og delvis reversere symptomer. Genterapi er under utprøving. Symptombehandling: Medikamenter mot smerte eller kramper, behandle nyresvikt. Pacemaker eller ICD (defibrillator) ved enkelte hjerterytmeforstyrrelser

Spesialister: Barnelege, endokrinolog, hjerte- nyre- hud-leger.

Prognose

Etter et slag, foreligger risiko for flere slag i forløpet. Nyresvikt med transplantasjon kan bli nødvendig. Kvinner som genetisk er heterozygote har en mye mildere sykdom sammenlignet med menn.

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden