Fabrys sykdom 4.5/5 (2)

Share Button

Angiokeratomer ved Fabrys sykdom. Pintos-Morell G, Beck M – Eur. J. Pediatr. (2009), Open-i.

Definisjon

Fabrys sykdom er den vanligste blant de arvelige lysosomale lagringssykdommene. Kvinner er bærere av arveanlegget (X-kromosomal sykdom). Det foreligger mangel på enzymet alfa-galaktosiderase (a-Gal A) som medfører at globotriaosylceramide (glykolipid, ceramidetrihexoside) lagres i ulike deler av kroppens celler og medfører skade. Symptomene kan være diffuse og Fabrys sykdom ofte forvekslet («den store imitator») med revmatisk bindevevssykdommer og andre.

Symptomer

 • Symptomer starter ofte i tidlig barndom
  • Smerte i armer, ben og i mage/tarm
  • Gutter er sterkere angrepet enn kvinner
 • Skjelett

 • Nevropati

  • Begynner gjennomsnittlig ved 10 års alder
  • Brennende smerter, særlig i hender og føtter (Tynnfibernevropati)
  • Tinnitus (øresus)
  • Svimmelhet
  • Hjerneslag i relativt ung alder
   • Differensialdiagnose: DaDA2

Diagnosen

 • Slekt/arv, Symptomer + måle nivå av alfa-galaktosiderase aktiviteten

Feil diagnose (Lignende sykdommer / Differensialdiagnoser)

Behandling

 • Enzym-terapi kan stanse sykdomsutviklingen og delvis reversere symptomer
 • Genterapi er under utprøving (pr 2018)
 • Symptombehandling
  • Medikamenter mot smerte eller kramper
  • Behandle nyresvikt
  • Pacemaker eller ICD (defibrillator) ved enkelte hjerterytmeforstyrrelser

Spesialister: Barnelege, endokrinolog, hjerte- nyre- hud-leger

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden