Psoriasis og Revmatisk sykdom 4.5/5 (2)

Share Button
 
(a), (c-d): Psoriasis patches on the elbow and the legs,(c) Koebner phenomenon with linear psoriasis patch on the abdomen, (c-d): alopecia areata of the lower limbs

Psoriasis på knær og legger. Santos G, 2014. CC BY NC 3.0

Definisjon

Kronisk autoimmun hudsykdom der hud-cellene fornyes raskere enn normalt. Cellene i det øverste hud-laget skiftes vanligvis i løpet av 30 dager. Ved psoriasis tar prosessen bare 4-7 dager. Overskuddet av hud-celler bygger seg opp som «plakk» som flasser av.

Forekomst

Omtrent 2% av befolkningen har psoriasis, noe som tilsvarer 120.000 personer i Norge.

Sykdomsårsak

Utløsende årsak er ukjent, men genetiske (arvelige) faktorer spiller en viss rolle.

Symptomer

Forskjellige typer psoriasis har ulike kjennetegn

Psoriasis vulgaris (plakk-psoriasis) er vanligst. Den viser seg typisk med tørr, skjellende, tykk hud på strekksiden av albue og knær og i hårbunnen, men kan forekomme også på andre områder. Forandringene er klart avgrenset og er uvanlig i ansiktet (utenom ved hårfestet).

Pustuløs psoriasis forekommer i håndflater og fotsåler som palmo-plantar pustulose eller som generalisert pustulose på kroppen. Typisk er små blemmer. De kan ligne på infeksjon (puss-lignende), men er rene (ingen bakterier). Omtrent 20% har pustuløs psoriasis samtidig andre former for psoriasis

Psoriasis inversa er psoriasis i hudfolder og ved kjønnsorganer (genitalt)

Guttat psoriasis viser seg som små rød-fiolette utslett på kroppen

Neglepsoriasis (både finger- og tånegler) forekommer hos omtrent 50% med andre former for psoriasis. Neglene får ujevn overflate og blir tykkere. Symptomene ligner på soppinfeksjon (mykose) i neglene.

Komplikasjoner

Psoriasisleddgikt

Bekhterevs sykdom-lignende spondyloartritt

Behandling

Fastlegen håndterer de fleste tilfeller. Alvorlige former trenger hudlegevurdering.

Ulike former for lokalbehandling som salver forskrives av fastlege. For god effekt er riktig bruk essensielt. Ved behov kan spesialist i hudsykdommer (dermatolog) forskrive lysbehandling (UVB/PUVA) og ulike sykdomsdempende medikamenter som metotreksat og/eller biologiske legemidler om nødvendig. Behandling i varmt klima kan også være aktuelt.

Andre nyttige råd

  • Børst og kjem håret forsiktig og jevnlig (hard håndtering øker hudforandringene)
  • Gi alle behandlinger tid til å virke (uker)
  • Les bruksanvisningene nøye og følg dem
  • Hold deg oppdatert om nye behandlingsformer

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden