Senebetennelse 4/5 (3)

Share Button
Senebetennelse

Senebetennelse i Achillessenen. Durey A, Yonsei Med. J. (2010), CC BY-NC 3.0

Definisjon

Senene er snorer eller liner som forbinder muskler med skjelettet. Når en bøyer, strekker eller griper, glir senene mange steder gjennom egne kanaler (seneskjeder). I hender og føttene der avstanden mellom forankringen i skjelettet (fingre, tær) og musklene er lang (i underarmer og legger), er seneskjedene spesielt utsatt for overbelastning. Sjeldere foreligger også leddsykdom (artritt), bindevevssykdom eller vaskulitt.

Senebetennelser ses ofte omkring ledd:

Sykdomsårsak

Overbelastning i forbindelse med ensidig arbeid eller sport og trening er vanligste årsak til senebetennelser. Også autoimmune revmatiske sykdommer i ledd, særlig leddgikt (revmatoid artritt) og bindevevssykdommer kan medføre senebetennelser. Infeksjoner er sjeldne årsaker. Også enkelte antibiotika (levofloxacin) kan utløse senebetennelse.

Symptomer på senebetennelse

Senebetennelser ved overbelastning er smertefullt, særlig ved enhver bevegelse og ved trykk mot senen. Symptomene varer over flere uker. Ved samtidig revmatisk leddsykdom (som leddgikt) kan senene være hovne uten særlig smerte. Ved infeksjon (sjelden) foreligger samtidig andre infeksjonstegn som feber, nattesvette.

Undersøkelser og diagnose

Vanligvis påvises senebetennelse ved en vanlig, klinisk undersøkelse av sener muskler og ledd. Om nødvendig, kan ultralyd- eller MR-undersøkelser også påvise tilstanden. I noen kroniske tilfeller og i en form for senebetennelse i skulderen kan forkalkning påvises også ved vanlig røntgenundersøkelse.

Behandling av senebetennelse

Senebetennelser etter overbelastning behandles i første omgang med ved avlastning. En skal unngå bevegelser som utløser smerten. Støtteskinner (ortoser) og andre hjelpemidler kan være nødvendig i et par uker. Samtidig må utløsende årsak unngås. Ibux gel eller Orudis gel som smøres på og masseres inn i huden over senebetennelsen kan være nyttig når betennelsen er like under huden. Mot smerter kan lette smertestiillende tabletter være nødvendig. I tidlig sykdomsfase kan kortisoninjeksjon være nyttig. Dersom bakenforliggende revmatisk sykdom er årsaken, er tilpassede øvelser for å hindre forvoksninger og varig stivhet viktig. Ellers er tiltakene som nevnt ovenfor. Infeksjon må behandles med penicillin eller andre antibiotika. Ved kronisk senebetennelse er tilpasset fysisk trening og tøying nyttig.

Prognose

Senebetennelser går vanligvis over i løpet av noen uker. Enkelte varer imidlertid lenger. På sikt vil de nesten alle bli smertefrie og få tilbake normal funksjon.

Litteratur

Denne siden har hatt 5 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden