Barn med revmatisk sykdom

Print Friendly
Share Button

children-286239_1280

Juvenil artritt (JIA) (Barneleddgikt)

Definisjon:

Artritt (leddbetennelse) i ett eller flere ledd som har vart i 6 uker eller mer. Sykdommen skal ha startet før 16 års alder og ikke ha kjent sykdomsårsak.

Forekomst

Barn i alderen 1-3 år er mest utsatt. Kjønsfordeling er avhengig av undergruppe (se nedenfor). Sykdommen forekommer samlet sett, dobbelt så hyppig blant jenter som gutter. Gutter får hyppigere spondylopati/entesitt relatert sykdom og har bredere aldersspredning ved sykdomsdebut med litt økt risiko ved 8-10 års alder. Systemisk JIA har lik kjønnsfordeling.

Antall nye tilfeller pr år (insidens) er i Skandinavia 15-22 tilfeller pr 100.000 barn (ref Songstad NT 2006). Antall barn som har sykdommen er mellom 75 og 148 pr 100.000.

Symptomer og diagnose

Vennligst se under de enkelte barneleddgiktstyper nedenfor

Behandling

Medikamentvalg er avhengig av type (se nedenfor) og alvorlighetsgrad. Ved leddbetennelser er fysioterapi ofte også nødvedig for å hindre tilstivning i ledd.

  • Hovne ledd punkteres (i narkose hos små barn) og injesere et kortison-preparat. Ofte effekt i mange måneder og lite blir tatt opp i kroppen. Således lite bivirkninger
  • Prednislon er ofte effektiv, men kan gi betydelige bivirkninger over tid. En prøver å unngår prednisolon så langt som mulig
  • Methotrexate er aktuelt når flere ledd er betente over tid
  • Biologisk medisin som TNF-hemmere (Enbrel, Remicade, Humira og flere) gis dersom leddbetennelser ikke kommer under kontroll med Methotrexate. Kineret er aktuell ved systemisk type (med feber)

Typer barneleddgikt (JIA)

Juvenil artritt deles inn i ulike undergrupper (ILAR klassifikasjon) avhengig av antall betente ledd og andre symptomer og undersøkelsesfunn:

Systemisk type

Oligoartikulær form 

Polyartikulær form

Spondyloartropatier (SpA):

Øyet ved barneleddgikt (JIA)

Klassifikasjon av juvelile artritter

Leddsmerter hos barn

Mer om juvenil atritt finner du her (veileder Legeforeningen)

Systemiske bindevevssykdommer

Systemiske vaskulitter hos barn

Autoinflammatoriske Febersyndromer (periodiske febersyndromer)

Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

  • Lokalisert på OUS, Rikshospitalet

Palm