Leddsmerter hos Barn 4.75/5 (8)

Share Button
Leddsmerter hos barn

Leddsmerter hos barn er ofte harmløse, men hvis smertene varer, leddene blir varme, hovne eller barnet halter må videre utredning gjøres

Definisjon

Smerter i ledd hos barn, med eller uten leddhevelse kan være uttrykk for både forbigående, ufarlige tilstander og alvorlige sykdommer. I første omgang vurderes leddsmerter hos barn nærmere:

 • Er smertene nye hos et til nå friskt barn?
  • Utredning / undersøkelser er nødvendig
 • Foreligger en allerede kjent sykdom som kan forbindes med leddsmertene?
  • Nærmere undersøkelse av både ledd og mulig bakenforliggende sykdom kan være nødvendig
 • Har smertene vart i flere år uten at barnets helse ellers er påfallende påvirket?
  • En må vurdere om smertene ikke skyldes fysisk sykdom og om andre tiltak er nødvendig

Leddhevelser

Leddsmerter er vanlig symptom ved mange ulike sykdommer. Objektivt, synlige og følbare hevelser, medfører ofte økt varme i huden over det angrepne leddet og gir mistanke om artritt (leddbetennelse). Ogå skader og blødninger i ledd kan gi lignende symptomer. All utredning baseres på sykehistorie og en grundig legeundersøkelse i første omgang.

I sykehistorien (anamnese) er av spesiell interesse (sykdomstegn) om det er:

Noen tilstander som kan gi leddhevelser hos barn

 • Infeksjon i ledd
  • Bakterier i ledd må antibiotikabehandles intravenøst uten forsinkelse (etter at nødvendige prøver er tatt)
  • Betennelsesprøver (CRP), senkningsraksjon (SR) er høye
  • Borrelia -artritt (uker-måneder etter flåttbitt) oppstår oftest i kneledd
   • Påvises ved leddundersøkelse og blodprøve
  • Feber, oftest bare ett hovent ledd
  • Smerter, tydelig økt varme og ofte rødhet over leddet
  • Sjelden i flere ledd samtidig
  • Tuberkulose i ledd
  • Undersøkelser (MR, ultralyd, CT, Røntgen) viser tegn på leddskade etter kort tid
 • Reaktiv artritt
  • Få uker etter infeksjon (hals, tarm, urinveier)
   • Tarminfeksjon med Salmonella, Shigella, Yersinia ellerCampylobacter
   • Halsinfeksjon med streptokokker
 • Revmatisk feber (etter halsbetennelse) er blitt svært sjelden
 • Virusinfeksjoner kan initialt ligne juvenil artritt. Blod- og leddvæskeprøver påviser sykdommen
 • Tumor / kreftsykdom kan en sjelden gang medføre hovne ledd
  • Sterke smerter i skjelettet kan foreligge (særlig nattsmerter)
  • Uforklarlige bloduttredelser
  • Osteosarkom, lymfom, neuroblastom, leukemi kan medføre ledd- og skjelettsmerter
  • Utredning etter råd fra avdeling med erfaring i kreftsykdommer

Smerter i ledd (uten leddhevelse) hos barn

 • Schlatters sykdom
  • Like nedenfor kneet
  • Pubertet
  • Treningsskade / overbelastning
  • Barn som begynner å våkne om natten med smerter i ledd eller knokler må utredes for å utelukke sykdom:
 • Kronisk smertesyndrom
  • Smertefulle muskler og senefester
  • Fibromyalgi (diagnose som sjelden stilles hos barn)
  • Smertene har vart over flere år uten at vekst, vekt eller fysisk utvikling er påvirket
 • Voksesmerter
  • Opp til ett av tre barn
  • 3-12 års alder
  • Ukjent årsak
  • Mer lokalisert til muskler/skjelett enn i ledd
  • Ofte sent på dagen eller kveld/natt
  • Påvirker ikke formen generelt
  • Ikke vedvarende halting, ikke hovne ledd, ikke feber, ikke utslett eller blodutredelser, normal røntgen og normale blodprøver
  • Referanse: Evans AM, 2008

Voksne med leddsmerter: Vennligst les her

Denne siden har hatt 11 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden