Leddmerter hos barn 5/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

 

leddsmerter-barn

Voksne med leddsmerter: Vennligst les her

Definisjon

Smerter i ledd hos barn, med eller uten leddhevelse. Leddsmerter hos barn kan være uttrykk for både milde, ufarlige tilstander og alvorlige sykdommer. I første omgang vurderes symptomene nærmere:

 • Er smertene nye hos et til nå friskt barn?
  • Utredning / undersøkelser er nødvendig
 • Foreligger en allerede kjent sykdom som kan forbindes med leddsmertene?
  • Nærmere undersøkelse av både ledd og mulig bakenforliggende sykdom kan være nødvendig.
 • Har smertene vart i flere år uten at barnets helse ellers er påfallende påvirket?
  • En må vurdere om smertene ikke skyldes fysisk sykdom og om andre tiltak er nødvendig.

Leddhevelser

Leddsmerter er vanlig symptom ved mange ulike sykdommer. Dersom det foreligger objektivt, synlige og følbare hevelser foreligger ofte også økt varme som kan kjennes i huden over leddene. En får da mistanke om artritt (leddbetennelse), men også skader og blødninger i ledd kan være årsaken. All utredning baseres på sykehistorie og en grundig legeundersøkelse.

I sykehistorien (anamnese) er av spesiell interesse (sykdomstegn) om det er:

Noen tilstander som kan gi leddhevelser hos barn

 • Infeksjon i ledd
  • Høy feber og (bare ett hovent ledd)
  • Smerter, tydelig økt varme og rødhet over leddet
  • Høye betennelsesprøver (CRP)
  • Sjelden i flere ledd samtidig
  • Ved bakterier i ledd må antibiotikabehandling intravenøs startes uten forsinkelse (etter at nødvendige prøver er tatt)
  • Undersøkelser (MR, ultralyd, CT, Røntgen) viser tegn på leddskade
  • Tuberkulose i ledd forekommer
  • Borrelia -artritt (uker-måneder etter flåttbitt) oppstår oftest i kneledd
   • Påvises ved leddundersøkelse og blodprøve
 • Reaktiv artritt
  • Få uker etter infeksjon (hals, tarm, urinveier)
   • Tarminfeksjon med Salmonella, Shigella, Yersinia ellerCampylobacter
   • Halsinfeksjon med streptokokker
 • Revmatisk feber (etter halsbetennelse) er blitt svært sjelden
 • Virusinfeksjoner kan initialt ligne juvenil artritt. Blod- og leddvæskeprøver påviser sykdommen
 • Tumor / kreftsykdom kan en sjelden gang medføre hovne ledd
  • Sterke smerter i skjelettet kan foreligge (særlig nattsmerter)
  • Uforklarlige bloduttredelser
  • Osteosarkom, lymfom, neuroblastom, leukemi kan medføre ledd- og skjelettsmerter
  • Utredning etter råd fra avdeling med erfaring i kreftsykdommer

Smerter i ledd (uten leddhevelse) hos barn

 • Schlatters sykdom
  • Like nedenfor kneet
  • Pubertet
  • Treningsskade / overbelastning
  • Barn som begynner å våkne om natten med smerter i ledd eller knokler må utredes for å utelukke sykdom:
 • Kronisk smertesyndrom
  • Smertefulle muskler og senefester
  • Fibromyalgi (diagnose som sjelden stilles hos barn)
  • Smertene har vart over flere år uten at vekst, vekt eller fysisk utvikling er påvirket
 • Voksesmerter
  • Opp til ett av tre barn
  • 3-12 års alder
  • Ukjent årsak
  • Mer lokalisert til muskler/skjelett enn i ledd
  • Ofte sent på dagen eller kveld/natt
  • Påvirker ikke formen generelt
  • Ikke vedvarende halting, ikke hovne ledd, ikke feber, ikke utslett eller blodutredelser, normal røntgen og normale blodprøver
  • Referanse: Evans AM, 2008
Denne siden har hatt 16 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden