Henvisningen Bekhterevs

Print Friendly
Share Button

Henvisningen skal gjøre det mulig for sykehuslege å avgjøre hvilken prioritet henvisningen skal få i forhold til andre henvisninger.

I Oslo foreligger en funksjonsfordeling innen revmatologi slik at Bekhterevs henvises Diakonhjemmet sykehus, mens bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter vurderes ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

 • Er diagnosen sannsynlig og Revmatologisk avdeling rette adresse for dette sykdomsbildet?
 • Må supplerende undersøkelser planlegges før en eventuell spesialsit-konsultasjon?

Bekheterews sykdom mistenkes på bakgrunn av:

 • Sykehistorie
  • «Inflammatoriske ryggsmerter» (gradvis start før 40-45 års alder, varighet minst 3 måneder, bedre av fysisk aktivitet, nattlige smerter)
  • Famile-belastning (1.grads slekt = foreldre, søsken, barn): Kjent HLA-B27+
  • Øyeafeksjon (uveitt/iridocyklitt)
  • Perifer artritt (hofter/knær)
  • Hæl/plantare smerter (entesopati)
  • Psoriasis (disponerende faktor for aksial psoriasisarteritt)
  • Inflammatorisk tarmsykdom (Ulcerøs kolitt/ Crohns sykdom) er disponerende
 • Klinisk undersøkelse
  • Redusert bevegelighet i rygg i alle tre plan (fleksjon, ekstensjon, lateralfleksjon)
   • Schobers Test
   • Finger-gulv-avstand
   • Lateralfleksjon
   • Thoraxekskursjon (bevegelighet) ved expirasjon om inspirasjon (<2,5cm i 4. intercostalrom)
 • Smerter ved provokasjonstester mot iliosacralledd
 • Hofte-artritt (redusert innadrotasjon)
 • Radiologiske undersøkeler
 • Blodprøver
  • CRP forhøyet hos de fleste
  • HLA-B27+ (genetisk faktor) hos over 95% (8-10% av «frisk» normalbefolkning)

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Bekhterevs sykdom, BINDEVEVSSYKDOM.no

Palm