Tuberkulose (Tbc)

Print Friendly
Share Button

Tuberculosis-x-ray-1.jpg

"Tuberculosis-x-ray-1" by Unknown - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), with identification number #2543.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers.English | Slovenščina | +/−. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg#/media/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg

Tuberkulose (tbc) ICD-10: A15.9

Symptomer

Primærinfeksjon:

 • Symptomer hos 1/3
 • Feber
 • Brystsmerter og interskapulære smerter relateres til store intrathorakale lymfeknuter.
 • Radiologisk
  • Forstørrede hiluslymfeknuter
  • Pleuravæske
  • Lungeinfiltrater

Reaktivering:

 • Apikale posteriore segmenter i lungene affiseres ofte
 • Symptomer
 • Økende hoste
 • Vekttap
 • Fatigue/utmattelse
 • Feber
 • Nattesvette,
 • Brystsmerter,
 • Dyspne, og/eller
 • Hemoptyse
 • Lite symptomer hos personer >60 år og immunsupprimerte.
 • Økt reaktivering (ca 5 x økt risiko) ved TNF-hemmere og høye doser steroider

Sykehistorie skal omfatte

 • Fødeland
 • Familie med tbc
 • BCG-vaksine
 • Pirquet- eller Mantoux –utslag tidligere?
 • Fått TBc behandling før?

Afrikanere over 15 år (Somalia 60x økt tbc forekomst) og Sør-asiater (Myanmar (Burma): 100x økt tbc forekomst) bør vurderes for isoniazid i 6 mnd.

 • Hvis sykehistorie på Tbc eller positiv rtg thorax henvises til infeksjonsmedisin
 • Hvis rtg ikke er konklusivt, må pasienten monitoreres spesielt nøye.

Diagnose

 • Screening
 • Rtg thorax
 • IGRA test (Quantiferontest): interferon-alfa etter ved tbc eksponering: Høy spesifisitet
  • Slår ikke ut etter vaksine eller ved de fleste andre non-tbc mykobakterier.
  • Ulempe: skiller ikke mellom aktiv og latent tbc.
 • Mantoux (falsk positiv etter vaksine)
 • PCR brukes i økende grad
 • Direkte mikroskopi (Ziel-Nielsen farging)
 • Dyrkning
 • Immunfluoresence

Ved pågående TNF-hemmer eller immunsuppressiv terapi vil Tbc-tester være av liten verdi.

 •  Tbc vaksine er tatt ut fra barnevaksinasjonsprogrammet siden 2009/10 i Norge

Behandling

 • Behandling (både av aktiv Tbc og forebyggende behandling anbefales gitt i samråd med eller av spesialist på området (lungelege, infeksjonsmedisiner, pediater)
 • Ved aktiv Tbc
  • Minst 2 mnd kjempterapi (Isoniazid + rifampicin (obs! CYP aktivering og lavere effekt av andre medikamenter).
 • Ved positiv IGRA-test der tidligere adekvat behandling ikke er gitt
  • Med forebyggende behandling menes behandling av friske, smittede personer og der aktiv sykdom er utelukket (Folkehelseinstiuttet)
  • Forebyggende behandling mot Tbc gis før TNF-hemmere, høydoser med steroider eller tilsvarende immunsuppressiv behandling startes
   • Behandlingsregime er vanligvis isoniazid i 6 måneder eller kombinasjonen isoniazid og rifampicin i 3 måneder. Kombinasjonsbehandlingen er kortere, men har økt risiko for bivrikninger

Tbc screening før TNF-hemmer-behandling

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm